Tohtoročnú akciu INRI Bible osobne pokladám za najvydarenejší z posledných troch ročníkov, ktorých som sa smel zúčastniť. Pre každého, kto netuší, o čom je práve reč, si dovolím uviesť, že formát letného projektu INRI Bible pripomína čosi ako biblický týždeň pre mladých ľudí. Ide o týždňovú študijnú akciu určenú najmä pre vysokoškolákov, ktorí sa môžu zísť, aby uvažovali o biblických témach a hodnotách kresťanského života. Akcia samozrejme nie je len študijná, ale aj rekreačná (veď, ako inak; keď sú prázdniny, treba aj rekreovať!).

Toto leto sme mali výnimočnú príležitosť stráviť týždeň s dekanom Teologickej fakulty Andrews University, profesorom Starého zákona, Jiřím Moskalom, ktorý s nami študoval knihy Ezdráš a Nehemiáš. Program dňa pozostával z rannej pobožnosti, dopoludňajších prednášok, odpoludňajšieho rekreačného času a večerných moderovaných diskusií s rečníkom. Akcia bola výbornou príležitosťou nahliadnuť hlbšie do obsahu a pozadia oboch starozmluvných kníh. Prístup Jiřího Moskalu bol prednáškovo-kázňový; cielil na rozum i na cit a vôľu. Snažil sa odovzdať to najlepšie, čo vedel a motivovať nás k autentickému kresťanstvu a k Božím hodnotám, ktoré v knihách Ezdráš a Nehemiáš objavil. Previedol nás dejinami izraelského národa s osobitným zameraním sa na poexilnú dobu a dotkol sa tiež prorockého náčrtu dejín spásy, ako ich podáva adventistická teológia (občas teda zatrielil aj do knihy Daniel, na ktorú je napokon odborníkom; veď jeho publikácia Kniha Daniel a makabejská teze je pozoruhodným počinom na poli starozákonnej biblistiky). V rámci večerných diskusií dostával Jiří množstvo otázok k preberaným témam ako aj otázok zo širšej oblasti kresťanského či cirkevného života. Diskusia bol bohatá a živá.

Skutočnosť, že sme po zahraničných rečníkoch mohli mať tento rok medzi sebou Čecha, a nie hocakého, bola na nezaplatenie. Nielen vedomosti a jazyková bezbariérovosť, ale aj pochopenie pre miestnu mentalitu spolu so srdečným prístupom Jiřího boli veľkým plusom. Sme Pánu Bohu vďační za chvíle, ktoré sme spolu mohli prežiť. Na tohtoročnú INRI Bible budeme radi spomínať.

Každého telom či aspoň duchom mladého človeka, ktorý uvažuje o účasti na takejto akcii v budúcnosti, chceme čo najsrdečnejšie pozvať medzi nás. Projekt INRI Bible každopádne nie je len o týždňovom letnom pobyte. Je aj o štyroch víkendovkách v priebehu akademického roka, na ktorých sa venujeme štúdiu vybranej biblickej knihy alebo témy. Tento rok je naplánovaná téma Stvorenie, ktorá bude určite stáť za to! Čím na ňu nadviažeme na študijnom týždni budúce leto? Dozviete sa čoskoro na našich webstránkach inriroad.org.

Martin Turčan

Nadšenie a nádej … opäť skončili sklamaním. Boh sa dotkol aj môjho srdca a ja som s dôverou v Neho vrátil do Jeruzalema. Akú nesmiernu radosť som prežíval, keď sa začala stavba Jeho chrámu. „Boh je dobrý! Jeho milosť na Izraelom trvá naveky!“ Čochvíľa bude Hospodin bývať opäť medzi nami, budeme Jeho ľudom až naveky. Hospodin nás právom potrestal, ale znova sa zľutoval a priviedol nás domov, k sebe. … Prešlo 15 rokov. Chrám je stále v troskách. Okolitým obyvateľom sme na smiech – my aj náš Boh. Od rána do večera pracujeme, ale aj tak nemáme dosť, aby sme zabezpečili potrebné veci pre svoje rodiny. Viedol nás Hospodin vôbec k tomu, aby sme sa do Jeruzalema vrátili? Je Hospodin živý Boh? Prečo už dávno nejako nezasiahol? Toto predsa nemohol byť jeho plán – doviesť nás tu a nechať ostatných, nech sa nám vysmievajú!

Nadšenie, očakávanie … ľahostajnosť a sklamanie. Boh mlčí. Moje názory sú na smiech. Zažili ste to už? Ako tie príbehy ľudí z dávnych dôb súvisia s mojím životom? Ezdráš a Nehemiáš – 2 knihy, 3 návraty, mnoho príbehov. Jiří Moskala nám pomohol nazrieť za oponu a zorientovať sa v zložitom texte. Otvárali sme túto knihu nielen preto, aby sme zistili, čo sa v nej píše, ale najmä preto, aby sme premýšľali, čo hovorí nám, aby sme videli Božie konanie a vedenie.

Týždeň od 11. do 18. 8. 2019 sme strávili v prostredí Adventistického teologického inštitútu na Sázave. Počasie nám v priebehu týždňa viackrát zmenilo plány, ale aj tak sa nám podarilo absolvovať viacero výletov – do Kutnej Hory, na Karlštejn, navštívili sme aj lom Veľká Amerika, ZOO Praha či Průhonický park. Celý týždeň sme strávili v skupine približne 50 mladých ľudí z Čiech, Moravy a Slovenska. Mnohí sa už poznali, ďalší sa spoznali. Sobotu večer sme zakončili opekačkou a na ďalší deň sa už každý pobral domov – obohatený o zážitky aj myšlienky.

Lenka Lindtnerová

Fotografie: Lenka Michálková, Peter Polehna