V sobotu 14. září 2019 jsme se v rámci bohoslužby připojili ke Dni Klubu Pathfinder. Osobně tyto soboty vnímám jako ohlédnutí za uplynulým školním rokem a sobotu vděčnosti.

Jsem vděčný Pánu Bohu za všechny, kteří se jakýmkoliv způsobem věnují našim dětem, a to buď přímo, nebo i v pozadí (není o nich slyšet, ale bez nich by to nešlo). Za to, že jsme mohli s dětmi prožít uplynulý školní rok, za všechny akce a tábor, který je vyvrcholením našeho celoročního snažení. Za to, že jsme se mohli po prázdninách zdraví a v pořádku opět setkat.

V našem sborečku působí tři oddíly: Kuřátka pro předškolní děti, Pandy pro děti od 1. do 5. třídy a Plejády pro ty nejstarší. Všechny tři oddíly představily svou činnost uplynulého roku a na závěr jsme se mohli zúčastnit slavnostního slibu naší kamarádky Michaely.

Tak, jako pro nás je vyvrcholením školního roku tábor, bylo letos v rámci naší Interevropské divize (EUD) připraveno setkání v Portugalsku s názvem Camporee EUD 2019.

Reportáž Camporee EUD 2019

Záznam pobožnosti

A nyní již vzhůru do nového školního roku!

Martin Justra, oddíl Pandy

Fotografie: Oto Janoušek