Adventistický teologický institut spustil přihlašování do nového ročníku kombinovaného bakalářského studia teologie.

Cílem čtyřletého studia je připravit absolventy nejen pro laickou práci ve sboru, ale také pro kazatelskou práci v Církvi adventistů sedmého dne. Zakládáme si na důkladné a poctivé práci s biblickým textem, všeobecném teologickém rozhledu studentů a praktickém zaměření studia. Všechny potřebné informace a přihlášku naleznete na tomto odkazu.