Věřím, že se těšíme na okamžik, kdy se zase všichni uvidíme na sobotní bohoslužbě. Možná si podobně jako já kladete otázku: „Jak dlouho ještě budeme muset čekat?“

Vzhledem k tomu, jaké podmínky stanovila vláda pro společné bohoslužby, si na tu naši velkou bohoslužbu budeme muset ještě počkat. Pokud bychom se měli sejít a dodržet při tom třeba jen rozestupy 2 m, nevešli bychom se všichni do naší modlitebny. Navíc nevíme, zda už bude možné používat sociální zázemí. Každopádně by bylo nutné se hned po bohoslužbě bez loučení a shlukování rozejít. Těch nejasností je více. Proto mějme ještě chvíli trpělivost a sledujme, jak se bude situace vyvíjet. Do té chvíle, kdy se zase začneme scházet, budou nadále probíhat internetové přenosy mimořádných bohoslužeb.

Jsem optimista a věřím, že se osobně poprvé setkáme už v sobotu 13. 6. 2020. Zřejmě ale budeme muset kvůli počtu zúčastněných osob udělat setkání dvě. Na tom ranním bychom společně vsedě zazpívali jednu píseň, protože v rouškách to pro mnohé nebude snadné, pak by zaznělo krátké shrnutí lekce sobotní školy a poté bychom si poslechli kázání. Celé setkání by zarámovaly společné modlitby. Tato bohoslužba by také byla přenášená prostřednictvím internetu.

Později, poté až by proběhla nutná desinfekce prostor, by byla druhá bohoslužba pro ty, kterým zpěv v rouškách nedělá tak velký problém, zazněl by na ní příběh pro děti, kázání a byl by prostor i pro sdílení zkušeností.

Mnozí z vás se zajímají o to, kdy budeme mít Slavnost poslední večeře Páně. Vedení církve doporučuje, abychom ji přeložili až na podzim. Těm, kterým se to jeví jako dlouhé čekání, nabízíme možnost prožít tuto slavnost v rodinném prostředí buď s kazatelem nebo se starším sboru.

​Protože platí přísné podmínky, nebudeme zatím rozbíhat ani setkání středeční modlitební skupiny. Účastní se jí většinou starší, kteří jsou Covidem-19 ohroženi nejvíce. Svá setkání prozatím ponechá na internetové bázi i naše mládež. Pandy a Plejády také ještě odloží své pravidelné pondělní schůzky.

Jak dlouho ještě budeme čekat momentálně nevíme. Můžeme se ale těšit, že se sejdeme okamžitě, jakmile nám to naše podmínky dovolí.

​A ještě na něco se můžeme stále těšit – na společnou dovolenou na Šumavě. Vše je na dobré cestě a věříme, že o prázdninách prožijeme týden v krásné přírodě a v báječném společenství.

​Chci poděkovat vám všem, kteří v této době jakkoliv pomáháte. Zakončím biblickým textem:

„Bůh není nespravedlivý, a proto nezapomene, jak jste se činem své lásky k němu přiznali, když jste sloužili a ještě sloužíte bratřím.“
(Židům 6,10)

Vlastík Fürst