Rádi bychom Vás v co nejhojnějším počtu pozvali na bohoslužby, které se budou konat každou sobotu od 4. července 2020 v době prázdnin a dovolených.

Od tohoto data už neplatí povinnost mít na obličeji roušku (roušku je bezpečné používat dále z důvodu ochrany zdraví sebe a druhých). Je připravena dezinfekce před vstupem do modlitebny.

Program bohoslužby od soboty 4. 7. 2020:

Začátek bohoslužby – sobotní školy v 9.30

  • společná píseň a modlitba,
  • sobotní škola – ve třídách nebo v jedné třídě (dle připraveného rozpisu SŠ),
  • sbírka sobotní školy – na misijní účely,
  • společná píseň a modlitba.

Začátek bohoslužby v 10.45

  • oznámení pro sborové společenství,
  • společná píseň a modlitba,
  • sbírka vděčnosti,
  • příběh pro děti,
  • píseň,
  • kázání z Božího slova – v sobotu 4. 7. 2020 br. Oldřich Svoboda (ostatní soboty dle rozpisu kázání bohoslužeb),
  • společná píseň a modlitba.

Pokud dojde ke změně nařízení MZ, budeme sborové společenství včas informovat.

Jan Polášek