Vítejte na CASD Brno - sbor "Střední"
 
 

  Navigace

 Domů
 O nás
 Jubileum 100
 Rozpis kázání
 R. služebností
 R. modlitebních
 Sobotní škola
 Přehled aktivit
 Kontakty
 Napište nám
 

  SLAVNOSTNÍ KONFERENČNÍ SOBOTA
8. 6. 2019


 

  VyhledáváníPokročilé vyhledávání
 

  Aktivity

Dětský příběh
Dětský příběh


Atmosféra
ATMOSFÉRA


Klub zdraví
Klub zdraví


Sborový zpěv
Sborový zpěv


Studentská bohoslužba
Studentská
bohoslužba


INRIroad Brno
INRI road Brno


Pandy
Pandy


Plejády
Plejády


Kuřátka
Kuřátka


 

JUBILEUM

100 let sboru Brno - StředníStránka: 4/9

Vítězslav Vurst | 12. května 2012

Sobota 12. května byla opět ve znamení stoletého jubilea našeho sboru. I na tuto sobotu jsme pozvali kazatele, který v minulosti náš sbor vedl. Tentokrát byl našim milým hostem bratr Vítězslav Vurst, který v našem sboru působil v letech 1986 - 1990.

Znělkou a jubilejním klipem jsme zahájili druhou část dopolední sobotní bohoslužby věnovanou stoletému jubileu a poselství z Božího slova.Nedílnou součástí programu "jubilejních sobot" je připomenutí si určité části historie našeho sboru v audiovizuální prezentaci. Postupně se posunujeme v čase kupředu. V minulé prezentaci jsme se dostali až do roku 1939, takže tímto rokem jsme tentokrát zahájili naše putování v čase a skončili jsme rokem 1958. Bylo to obtížné období poznamenané především válkou a nástupem totalitního režimu. Tyto okolnosti příliš nepřály náboženství a šíření Božího evangelia, přesto náš sbor díky Boží milosti rostl a šířil svůj vliv také do okolí. Mohli jsme si znovu uvědomit, že šíření evangelia není závislé na režimu, ale na moci Ducha svatého. Věřím, že i tato prezentace byla pro nás všechny, kteří jsme se zúčastnili sobotní bohoslužby, obohacující, a že se všichni těšíme na další pokračování.


Prezentace - Počátky adventního hnutí na Brněnsku (1939-1958)


Během písně skupiny Cesta jsme naše myšlenky, které možná ještě bloumaly v minulosti, obrátili zpět do současnosti. Přišel čas přivítat naše hosty. Jedním velice příjemným efektem "jubilejních sobot" je ta skutečnost, že nás navštěvují naši spoluvěřící, kteří prožili větší či menší část svého života v našem společenství, ale dnes žijí a působí jinde a třeba i v jiné zemi. Jsme rádi, že nás navštívili manželé Oborní, kteří byli pro náš sbor v minulosti velkým přínosem hlavně v oblasti hudby a zpěvu. Manželé Oborní krátce zavzpomínali na dobu, kdy byli členy našeho sboru, na spolupráci s tehdejším kazatelem Doubravským, na hudební programy, příjemné společenství a další aktivity ve kterých mohli vidět Boží moc a požehnání. Také s tímto vědomím Božího vedení odešli v roce 1979 za "železnou oponu" do Vídně. Své dary a schopnosti neváhali využít pro službu Pánu Bohu ani na novém místě a aktivně se zapojili v církevním společenství ve Vídni, kde žijí dodnes. Manželům Oborným jsme popřáli Boží vedení a požehnání.

Všichni jsme se jistě těšili na našeho hlavního hosta - bratra Vursta, kterého jsme spolu s jeho manželkou mezi námi přivítali. Bratr Vurst působil jako hlavní kazatel našeho sboru v letech 1986 - 1990. Bylo to období velkého růstu našeho společenství. Celou řadu aktivit a událostí, které byly spojeny s bratrem Vurstem a jeho rodinou připomenul bratr Jan Polášek. A nebylo toho málo! Bratr Vurst svým zápalem a nadšením vždy dokázal zapálit lidi pro Boží dílo.

Hlavní částí každé sobotní bohoslužby je kázání z Božího slova. Ani "jubilejní soboty" nejsou výjimkou a bratr Vurst si pro nás připravil poselství z desáté kapitoly knihy Zjevení. Jádrem této kapitoly je zpráva o knize, která byla nejprve sladká, ale posléze zhořkla. Je to podobenství i z našeho života. Někdy jsou na začátku věci nádherně sladké, ale nakonec nám zhořknou. Tato kapitola ale končí novou výzvou. Když věci "zhořknou", je potřeba se nezastavit, ale jít dál. Vše, co v životě přichází je výzvou k tomu, jít dál. Bratr Vurst připomněl, že i to, že si připomínáme sto let působení naší církve v Brně, není samo sebou, ale je to díky lidem, kteří i přes různé těžkosti a problémy nezůstali stát, ale znovu šli dál. To nejhorší, co nás může potkat, je stagnace, protože ta vede k úpadku. Díky Boží milosti můžeme vždy znovu vstát a jít dál!

Na závěr dopolední slavností bohoslužby jsme společně zpívali píseň "Jistota vzácná" a poté se s námi bratr Vurst modlil a vyprosil Boží požehnání pro nás všechny do dalších dnů. Věřím, že jsme měli všichni užitek z této bohoslužby, že jsme byli osloveni, a že jsme odcházeli naplnění Boží milostí a láskou, kterou chceme šířit všude kolem sebe.

Těšíme se na další "jubilejní soboty", které nás ještě čekají. Chci vás všechny pozvat, abyste neváhali a přišli, abychom společně mohli chválit našeho Boha za to, co jsme měli možnost prožívat v minulosti, a také se vzájemně povzbuzovali na naši současné cestě.

Petr Zahradník


Rozhovor s V.Vurstem


Předchozí stránka Předchozí stránka (3/9) - Další stránka (5/9) Další stránka 
 
Všechny obchodn? zn?mky a n?zvy jsou majetkem jejich pr?voplatn?ch vlastn?ků, koment?ře vlastn? jejich autoři. Vše ostatn? vlastn? © 2004 UNITED-NUKE Powered Site.