Vítejte na CASD Brno - sbor "Střední"
 
 

  Navigace

 Domů
 O nás
 Jubileum 100
 Rozpis kázání
 R. služebností
 R. modlitebních
 Sobotní škola
 Přehled aktivit
 Kontakty
 Napište nám
 

  SLAVNOSTNÍ KONFERENČNÍ SOBOTA
8. 6. 2019


 

  VyhledáváníPokročilé vyhledávání
 

  Aktivity

Dětský příběh
Dětský příběh


Atmosféra
ATMOSFÉRA


Klub zdraví
Klub zdraví


Sborový zpěv
Sborový zpěv


Studentská bohoslužba
Studentská
bohoslužba


INRIroad Brno
INRI road Brno


Pandy
Pandy


Plejády
Plejády


Kuřátka
Kuřátka


 

JUBILEUM

100 let sboru Brno - StředníStránka: 5/9

Jiří Loder | 19. května 2012

V sobotu 19. května jsme pokračovali v sérii "jubilejních sobot" v rámci stoletého jubilea vzniku našeho sboru. Naším hlavním hostem byl bratr Jiří Loder, který v našem sboru působil v letech 1979 - 1986. Co jsme měli možnost prožít tuto slavnostní sobotu? Pojďme si tento den krátce připomenout.

Jako vždy jsme druhou část dopolední pobožnosti zahájili znělkou a jubilejním klipem. Tentokrát jsme měli příležitost znělku vyslechnout v živém provedení v podání Radka Vavřína a ?árky Bartošové. Postupně máme možnost slyšet různé úpravy této znělky. Základním hudebním motivem je melodie písně "Jistota vzácná".

Také na tuto sobotu byla připravená prezentace kroniky sboru. Pokračovali jsme mapováním historie našeho sboru a dostali jsme se od roku 1958 až do roku 1989. To je dlouhé období zahrnující život sboru v době totality. Je zajímavé a přínosné připomínat si tyto těžké časy nesvobody. Připomněli jsme si, že Bůh vždy svůj lid vedl a dával sílu zvládat překážky, které život přinášel. Přes všechny zákazy a omezení náš sbor výrazně rostl. Znovu jsme si mohli uvědomit, jakou výsadu máme dnes, kdy můžeme svobodně realizovat naše programy a aktivity. Možná nás to přivedlo k otázce, zda dostatečně využíváme možnosti, které máme, abychom představili lidem okolo nás úžasnou zprávu o Ježíši Kristu.


Prezentace - Dějiny sboru Brno-Střední (1958-1989)


Pak už následovalo přivítání našeho hosta bratra Jiřího Lodera spolu s manželkou. Manželům Loderovým jsme popřáli pevné zdraví, sílu, entuziasmus a Boží požehnání.

Ani tentokrát nemohla chybět důležitá součást "jubilejních sobot" a tou je připomenutí hlavních událostí, které se udály v době, kdy u nás manželé Loderovi působili. Tohoto úkolu se opět zhostil bratr Polášek. To, co bylo asi nejvýznamnější, je ta skutečnost, že náš sbor se rozrůstal, bylo pokřtěno více než 150 lidí. V roce 1983 vznikl nový sbor na Olomoucké ulici. V roce 1986 odešlo 15 členů do nově vznikajícího sboru v Tišnově a 17 členů do Ivančic. První polovina osmdesátých let 20. století, kdy byl bratr Loder naším hlavním kazatelem je pro některé z nás již téměř dávnou historií, proto je toto zavzpomínání vždy velice přínosné a obohacující. Každé takovéto významné jubileum a připomínání si minulosti pomáhá k vytvoření nebo upevnění vědomí sounáležitosti, které je nesmírně důležité. Vše, co dnes prožíváme, má svoje příčiny a svoji minulost. Minulé kroky a události ovlivňovaly to, co přicházelo a ovlivňují i přítomnost. Z toho plyne i potřebnost uvědomit si, že to, co dnes prožíváme a konáme, ovlivňuje nejenom přítomnost, ale také budoucnost. Buďme si vědomi zodpovědnosti, kterou máme vůči těm, kteří přijdou po nás.

Pak už jsme se všichni těšili na poselství z Božího slova, které si pro nás bratr Loder připravil. Otevřel spolu s námi text z druhého Petrova listu, v první kapitole, verš 19. Uvažovali jsme o významu prorockého slova a o tom, jaký postoj k němu máme. Mohli jsme si znovu uvědomit, že Boží slovo je pevné, neměnné a silnější než cokoliv jiného a je dobré se ho držet. Ukazuje nám jasný směr a je "pevnou kotvou" v našem životě. Děkujeme Pánu Bohu za oslovení, kterého se nám prostřednictvím bratra Lodera dostalo.

Písní "Ježíš je ten dobrý pastýř" a závěrečnou modlitbou bratra Lodera jsme slavnostní dopolední bohoslužbu ukončili.

Další "jubilejní sobota" nás čeká 16. června. Již teď vás chci všechny pozvat na tuto další příležitost k společnému vzpomínání a chválení našeho nebeského Otce. Připravujeme opět bohatý a zajímavý program. Naším hostem bude kazatel Petr Harastej.

Petr Zahradník


Rozhovor s J.LoderemPředchozí stránka Předchozí stránka (4/9) - Další stránka (6/9) Další stránka 
 
Všechny obchodn? zn?mky a n?zvy jsou majetkem jejich pr?voplatn?ch vlastn?ků, koment?ře vlastn? jejich autoři. Vše ostatn? vlastn? © 2004 UNITED-NUKE Powered Site.