Vítejte na CASD Brno - sbor "Střední"
 
 

  Navigace

 Domů
 O nás
 Jubileum 100
 Rozpis kázání
 R. služebností
 R. modlitebních
 Sobotní škola
 Přehled aktivit
 Kontakty
 Napište nám
 

  SLAVNOSTNÍ KONFERENČNÍ SOBOTA
8. 6. 2019


 

  VyhledáváníPokročilé vyhledávání
 

  Aktivity

Dětský příběh
Dětský příběh


Atmosféra
ATMOSFÉRA


Klub zdraví
Klub zdraví


Sborový zpěv
Sborový zpěv


Studentská bohoslužba
Studentská
bohoslužba


INRIroad Brno
INRI road Brno


Pandy
Pandy


Plejády
Plejády


Kuřátka
Kuřátka


 

JUBILEUM

100 let sboru Brno - StředníStránka: 6/9

Petr Harastej | 16. června 2012

Je mnoho způsobů, jak si připomenout stoleté jubileum našeho sboru. Jednou z takových možností jsou "jubilejní soboty". Tu poslední před prázdninami jsme prožili 16. června. Jsme vděčni Pánu Bohu za to, že máme na co vzpomínat. Tentokrát jsme zavzpomínali na devadesátá léta dvacátého století, spolu s hostem Petrem Harastejem, který byl v té době naším kazatelem.

Samozřejmě jsme se všichni těšili na prezentaci ze sborové kroniky. Tentokrát byla zaměřena na vývoj členské základny našeho sboru. Myslím, že jsme měli možnost shlédnout zajímavá čísla. Bylo povzbuzující vidět, jak počet členů rostl v jednotlivých údobích. Nejednoho z nás jistě napadlo, že je škoda, že v posledních letech je přírůstek členů menší, než byl v dobách minulých. Nechci se zde nyní zamýšlet nad příčinami, ale přál bych si, abychom i o těchto věcech přemýšleli, a více prosili Pána Boha, a? nám ukáže cestu do budoucna.


Prezentace - Vývoj počtu členů a křtů sboru CASD Brno - Střední


Pak už jsme přivítali našeho hosta bratra Petra Harasteje spolu s manželkou Helenou. Věřím, že bylo pro mnohé z nás velice milé, setkat se s Harastejovými po už docela slušné řádce let.

Důležitou součástí každé "jubilejní soboty" je připomenutí důležitých událostí z doby působení kazatele, který je právě našim hostem. I tentokrát bratr Polášek vybral a zavzpomínal na některé události a aktivity, kterými náš sbor žil v letech, kdy u nás bratr Harastej působil. Byla to léta po politickém převratu, léta znovu nabyté svobody. Byla to pohnutá doba, byli jsme plni optimismu, naděje a očekávání. Mohli jsme konečně svobodně a otevřeně hlásat evangelium lidem, kteří po tomto poselství toužili. Možná jsme byli až překvapeni, kolik lidí toužilo po Kristu. Pravidelně se konaly křty, naše modlitebna byla plná a situace si vyžádala potřebu založení nových sborů. Vznikl sbor na Lesné a později také v ?abovřeskách. Ne všem ono nadšení a touha po Kristu vydržela, ale věřím, že čas, který strávili v našem společenství, kdy jsme společně chválili Boha, studovali Bibli, setkávali se na různých neformálních akcích... se vryla do jejich myslí. A až třeba někdy opět zatouží být blíže Bohu, budou vědět, kam mohou přijít. Každá doba má svoje klady a zápory a přináší sebou jak pozitivní, tak také nějaké negativní jevy. To negativní máme tendenci zapomínat a vzpomínáme na to pozitivní, a to vytváří pak dojem, že v minulosti bylo lépe. A od toho už je jen kousek k tomu, stěžovat si na současnost, na to, jak jsou lidé "zlí", jak je špatná celá společnost a celý svět. Jakoby nám Bůh v minulosti více žehnal. Není to pravda! I dnes nám Bůh bohatě žehná. Možná to jen nevidíme, zvykli jsme si brát všechno jako samozřejmost. Nepřipomínáme si naši historii proto, abychom si ji idealizovali, i když vzpomínáme většinou na to krásné, co se podařilo. Smyslem vzpomínání je uvědomit si, že Bůh svůj lid vždy vedl, v každé době, za všech okolností. A to znamená, že nás vede i dnes.

I pro tuto sobotu bylo připraveno poselství z Bible, které si pro nás bratr Harastej připravil. Otevřel spolu s námi slova proroka Malachiáše a hovořil na téma: Berte Boha vážně! Co to znamená, brát Boha vážně? Jak se to projevuje v našich životech? Proč je to důležité? Jsem přesvědčen o tom, že přemýšlení o těchto otázkách je v dnešní době hodně důležité, a že je potřeba, klást si tyto otázky a hledat na ně odpověď. Věřím, že Duch Svatý na všechny přítomné působil, a že jsme byli skrze bratra Harasteje Bohem osloveni.

Další "jubilejní sobota" nás čeká až po prázdninách, a sice 15. září, kdy bude našim hostem bratr Vladimír Kaleta. Již teď vás chci všechny pozvat na tuto další příležitost ke společnému vzpomínání a chválení našeho nebeského Otce.

Petr Zahradník


Rozhovor s P.HarastejemV rámci páté "jubilejní soboty" zazněly také 3 dopisy - dopis s. Raszkové (Jan Raszka), br. Miroslava Čiháka a s. Doubravské (Jaroslav Doubravský).


Dopis s. Raszkové - br. Jan Raszka v Brně v letech 1950-51 / 1956-59 / 1969-71


Dopis br. Miroslava Čiháka působícího v Brně v letech 1958-68


Dopis s. Doubravské - br. Jaroslav Doubravský v Brně v letech 1968-79Předchozí stránka Předchozí stránka (5/9) - Další stránka (7/9) Další stránka 
 
Všechny obchodn? zn?mky a n?zvy jsou majetkem jejich pr?voplatn?ch vlastn?ků, koment?ře vlastn? jejich autoři. Vše ostatn? vlastn? © 2004 UNITED-NUKE Powered Site.