Vítejte na CASD Brno - sbor "Střední"
 
 

  Navigace

 Domů
 O nás
 Jubileum 100
 Rozpis kázání
 R. služebností
 R. modlitebních
 Sobotní škola
 Přehled aktivit
 Kontakty
 Napište nám
 

  SLAVNOSTNÍ KONFERENČNÍ SOBOTA
8. 6. 2019


 

  VyhledáváníPokročilé vyhledávání
 

  Aktivity

Dětský příběh
Dětský příběh


Atmosféra
ATMOSFÉRA


Klub zdraví
Klub zdraví


Sborový zpěv
Sborový zpěv


Studentská bohoslužba
Studentská
bohoslužba


INRIroad Brno
INRI road Brno


Pandy
Pandy


Plejády
Plejády


Kuřátka
Kuřátka


 

JUBILEUM

100 let sboru Brno - StředníStránka: 7/9

Vladimír Kaleta | 15. září 2012

Po prázdninové přestávce jsme pokračovali v sobotu 15. září v sérii jubilejních sobot, které pořádáme v rámci stoletého jubilea našeho sboru. Byla to již v pořadí šestá jubilejní sobota a naším hostem byl kazatel Vladimír Kaleta.

Všechny tyto jubilejní soboty mají velice podobný scénář, a ne jinak tomu bylo i tentokrát. Již několikrát jsem jej v těchto "ohlédnutích" zmiňoval, takže to pro tentokrát vynechám a zaměřím se jen na něco z celé té palety bohatého programu, který byl pečlivě připraven. Vedle poselství z Božího slova je asi to nejzajímavější, na co se všichni těšíme, další část prezentace sborové kroniky. Tentokrát byla zaměřena na místa shromažďování Adventistů v Brně od jejich příchodu do Brna až po současnost. Tuto prezentaci můžete shlédnout níže. Bylo povzbuzením pro nás všechny, vidět, že Boží lid měl vždy místo, kde se mohl scházet a to i v dobách totalitních režimů a různých zákazů činnosti. Vždy se našli ochotní lidé, kteří poskytli svůj příbytek a věřící se tak mohli společně scházet, povzbuzovat se a pomáhat si. Dnes, kdy máme svobodu, se nám to zdá téměř neuvěřitelné, že takováto období byla. Myslím, že je dobré si toto čas od času připomínat a uvědomit si tak, v jaké době žijeme, a jaké přednosti díky Boží milosti máme. Protože nic není samozřejmé, ostatně historie našeho sboru není zas až tak stará, a není tomu tak dávno, kdy to nebylo možné.


Prezentace - Místa scházení


Naším dnešním hlavním hostem byl kazatel Vladimír Kaleta, který v našem sboru působil v letech 2004 až 2011. Jsme rádi, že jsme ho měli možnost po roce opět vidět a slyšet.

Samozřejmě ani tentokrát nechybělo připomenutí některých hlavních událostí, které jsme měli možnost v minulých letech s bratrem Kaletou prožít. Když bratr Jan Polášek připomínal některé tyto události, které jsou zaznamenány ve sborové kronice, tak jsem si uvědomil, že máme tendenci velice rychle zapomínat. Na první pohled se to může zdát, že téměř nebylo na co vzpomínat, že to všechno máme ještě zcela živé v paměti, a přesto, jsme byli překvapeni, kolik toho už v naší paměti zapadlo. Po skončení pobožnosti mi několik bratrů a sester říkalo, jak to připomenutí bylo přínosné, jak už úplně zapomněli, co jsme prožívali před pár lety. I v Bibli máme psáno, jak je dobré připomínat si, jak nás Bůh vedl v minulosti. A pokud by jubileum sboru nesplnilo žádný jiný účel než tento, pak věřím, že to má přesto smysl, pořádat takovéto jubilejní soboty.

Také pro tuto sobotu bylo připraveno poselství z Božího slova, které si pro nás bratr Vladimír Kaleta připravil. Přirovnal stoleté jubileum našeho sboru ke stoletým narozeninám, které měl možnost prožít Abraham. Základním textem uvažování byl verš 1. Mojžíšova 17,17, a jakousi základní otázkou, byla otázka: Co přinesl Bůh na Abrahamovy narozeniny? Pokud jste neměli možnost se této pobožnosti zúčastnit a zajímá vás odpověď na tuto otázku, můžete si celé kázání poslechnout, protože všechna kázání nahráváme a jsou zpětně k dispozici na tomto webu.

I na této slavnostní bohoslužbě nechyběly hudební přednesy, písně a modlitby, které se nesly v duchu vděčnosti našemu Bohu za prožitá léta. Chtěl bych všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci této bohoslužby poděkovat za jejich čas a přispění.

Dobrou zprávou je, že další "jubilejní sobota" nás čeká hned příští sobotu, to je 22. září. Opět je připraven zajímavý a pestrý program. Hostem bude kazatel Vladimír Adame. Věřím, že to bude příjemně prožitý čas. Jste všichni srdečně zváni.

Petr Zahradník


Rozhovor s V.KaletouPředchozí stránka Předchozí stránka (6/9) - Další stránka (8/9) Další stránka 
 
Všechny obchodn? zn?mky a n?zvy jsou majetkem jejich pr?voplatn?ch vlastn?ků, koment?ře vlastn? jejich autoři. Vše ostatn? vlastn? © 2004 UNITED-NUKE Powered Site.