Vítejte na CASD Brno - sbor "Střední"
 
 

  Navigace

 Domů
 O nás
 Jubileum 100
 Rozpis kázání
 R. služebností
 R. modlitebních
 Sobotní škola
 Přehled aktivit
 Kontakty
 Napište nám
 

  SLAVNOSTNÍ KONFERENČNÍ SOBOTA
8. 6. 2019


 

  VyhledáváníPokročilé vyhledávání
 

  Aktivity

Dětský příběh
Dětský příběh


Atmosféra
ATMOSFÉRA


Klub zdraví
Klub zdraví


Sborový zpěv
Sborový zpěv


Studentská bohoslužba
Studentská
bohoslužba


INRIroad Brno
INRI road Brno


Pandy
Pandy


Plejády
Plejády


Kuřátka
Kuřátka


 

O nás


Kdo jsme

Kdo jsme?

Sbor CASD v Brně na Střední ulici 10 je křes?anské společenství, jehož posláním je poskytovat pomoc, podporu i společenské vazby na cestě duchovního i osobního růstu. V jeho aktivitách se promítá hluboké přesvědčení, že každý člověk má nekonečnou hodnotu, své osobní místo na světě i jedinečné poslání. V tomto duchu chceme jako jednotliví členové – profesionálové i laici jednat mezi sebou navzájem, sloužit ke společnému růstu i realizovat plánované aktivity.

K bohoslužbě se scházíme vždy v sobotu v 9.30 h. Od 9.30 je sobotní škola, kde diskutujeme ve skupinkách o tématech vycházejících z pracovního sešitu "Úkoly sobotní školy".
Po přestávce následuje od 10.45 do 11.30-12h druhá část bohoslužby sestávající z písní chval a kázání. Jejich zvukové záznamy si můžete stáhnout ZDEHodnoty a přesvědčení, na nichž stavíme:

  • Věříme, že Bůh miluje každého člověka a usiluje o nejvyšší dobro pro každého. Tak jako On miluje nás, chceme se učit projevovat bezpodmínečnou lásku ke každému člověku bez rozdílu.
  • Věříme, že život každého člověka má význam a konkrétní smysl, který můžeme objevovat a prožít. Proto přijímáme svůj život jako dar a příležitost k naplnění svého osobního poslání.
  • Věříme v trvalou závaznost Božího Slova, v němž se nám zjevuje Jeho láska, spravedlnost i záměry se světem a člověkem. Proto ve svých životech chceme žít v souladu s trvalými principy, jež jsou obsaženy v Bibli včetně morálních zásadách Desatera.
  • Věříme, že jako nedokonalí lidé nemáme sami sílu se zdokonalit. Hluboko uvnitř srdce každého z nás existují místa, jejichž proměna je možná jen díky Božímu vlivu. Proto vyznáváme svou závislost na Boží milosti a toužíme, aby nás proměňoval mocí svého Ducha.
  • Věříme, že díky Ježíši Kristu, který přišel na tento svět, zemřel na Golgatě a vstal z mrtvých, můžeme mít jistotu odpuštění svých hříchů a s vírou očekáváme Jeho příchod i konečnou obnovu naší Země.
  • Věříme, že největším přáním Božího srdce je prožívat přátelství a úzký kontakt s každým člověkem, který touží po lásce, pravdě a osobní proměně. Proto i my chceme mít své domovy, své bohoslužebné prostory i svá vlastní srdce otevřená pro všechny, kteří hledají a touží po osobním setkání s Bohem.

V případě, že budete mít pocit, že naše jednání neodpovídá hodnotám a standardům, v něž věříme, poskytněte, prosím, komukoliv z nás otevřenou zpětnou vazbu. Potřebujeme se navzájem, abychom mohli růst.
Copyright © CASD Brno - sbor "Střední"
Všechna práva vyhrazena.

Publikováno: 20.10. 2005 (15962 čtenářů)

[ Zpět ]

 
 
Všechny obchodn? zn?mky a n?zvy jsou majetkem jejich pr?voplatn?ch vlastn?ků, koment?ře vlastn? jejich autoři. Vše ostatn? vlastn? © 2004 UNITED-NUKE Powered Site.