CASD Brno - sbor "Střední"

Vidím stále to stejné?
Publikováno: Monday, 18.12. 2017 - 12:22:02
Téma: Úvaha


Každé ráno pravidelně kolem půl osmé hodiny, když jedu autem kolem zastávky tramvaje, vídám děvče ve věku kolem čtrnácti let, jak jde s bílou holí. Někdy přechází z chodníku přes přechod pro chodce na zastávku tramvaje, někdy už na zastávce stojí a čeká až tramvaj přijede. Dívka s bílou holí je slepá. Za tu dobu, co ji potkávám, vím, že se pomocí bílé hole poměrně dobře orientuje, zdatně se vyhýbá překážkám, pozná nerovnosti na cestě, dokáže být poměrně soběstačná. Vždy, když ji vidím, bleskne mi hlavou myšlenka - není jednoduché být slepý...Když vidím někoho s bílou holí, vzpomenu si na okamžik, když jsem po poměrně jednoduchém lékařském zákroku oka čekal do druhého dne, až mi pan doktor sundá z oka obvaz. Měl jsem tehdy možnost chvíli přemýšlet, jaké by to bylo, kdybych neviděl. Nedokázal jsem si to představit. Věřil jsem svému lékaři, že bude vše dobré, že i když už jsem na jedno oko skoro neviděl, budu zase vidět jako dřív.

Co to znamená být slepý, co znamená pro člověka nevidět nebo nevidět dobře? Kdo je to slepý? - je to ten, který:

- viděl a teď nevidí
- je slepý od narození
- nevidí nic
- vidí jen obrysy
- nerozezná barvy
- neodhadne vzdálenost, vše mu splývá
- nevidí za jasného světla
- nevidí za šera a za tmy

Židé věděli, že když přijde Mesiáš, budou slepí opět vidět... Čekali na ten okamžik, čekali na něj - na svého Spasitele.

Matouš 11, 1 - 6
Když Ježíš dokončil tyto pokyny svým dvanácti učedníkům, odešel odtud, aby učil a kázal v jejich městech. Jan se ve vězení doslechl o Kristových skutcích a poslal za ním své učedníky s otázkou: "Jsi Ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?" Ježíš jim odpověděl: "Jděte a vyprávějte Janovi, co tu slyšíte a vidíte: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou čistí, hluší slyší, mrtví se křísí a chudým se káže evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje."

Pán Ježíš přišel, nabízel a nabízí nejen to, že slepí vidí. Nabízí víc - nabízí, že uvidíme věci, které jsme doposud svým zrakem nebyli schopni vidět. Nabízí nám, že uvidíme souvislosti, dokážeme se na sebe a na lidi kolem nás, na události, které prožíváme, dívat jinak než doposud. V náboženské terminologii se někdy používá termín "duchovní zrak".

A co moje vidění světa a souvislostí - co náš (můj) duchovní zrak?

Je můj zrak zdravý?
Vidím, že vše co se kolem děje u mne, v církvi, ve sboru, je dobré?
Vidím, že vše co se kolem děje u mne, v církvi, ve sboru, je špatné?
Nemám orientaci, vidím jen přítomnost, starosti, nevidím budoucnost, nedokáži se rozhodovat?
Vidím, že vše, co dělám já a moje rodina, to je dobré?
Vidím, že vše co dělají lidé kolem mne, je špatné?
Nemám schopnost rozpoznání nebezpečí, nevidím to, co by mohlo mít špatný vliv na mne, na mé děti a mé vidění světa a událostí?

Moudří lidé píší v učených knihách, že na způsob přemýšlení lidí a vidění světa mají vliv:

- lidé kolem mne
- články, které čtu
- filmy, které vidím
- strava, kterou konzumuji včetně jejího množství
- hudba, kterou poslouchám
- a mnoho dalších věcí

Marek Eben kdysi řekl o jednom z bratrů, že se v televizi nedívá na krváky a horory, protože to sice je jenom film, ale on si nechce špinit podvědomí. Chce mít čisté podvědomí...

Nevím kolik času mi na tomto světě bude ještě dopřáno. Přál bych si prožít to, co měli učedníci, viděli a slyšeli a měli vyprávět Janu Křtiteli.

"Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou čistí, hluší slyší, mrtví se křísí a chudým se káže evangelium."

Jan Polášek

Tento článek si můžete přečíst na webu CASD Brno - sbor "Střední"
http://brno-stredni.casd.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://brno-stredni.casd.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1783