CASD Brno - sbor "Střední"

Slavnost večeře Páně
s rozdáváním "novoročních zaslíbení"

Publikováno: Monday, 18.12. 2017 - 19:42:10
Téma: Akce


Pokud jste se dívali do rozpisu kázání, tak jste si určitě všimli jedné změny. Termín Slavnosti poslední večeře Páně se posunul až na 6. ledna 2018. Důvodem je naše scházení se v náhradních prostorách. Místo v Blahoslavově sále jsme se v původně plánovaném termínu museli sejít jen v malém sále na Střední, který je na tuto slavnost opravdu malý.V sobotu 6. ledna tedy společně prožijeme "památku", která bude netradiční. Jednak tím, že nebude koncem čtvrtletí, jak je naší stoletou tradicí, ale na jeho počátku. Důvod jsem už uvedl. Je tu ale ještě jedna zvláštnost. Ta je dána tím, že se k této slavnosti sejdeme první sobotu v roce. Součástí naší bohoslužby bude i novoroční obyčej, při kterém si každý z nás může vybrat novoroční biblické zaslíbení - biblický text, který nás bude provázet během celého roku 2018.

Věřím, že se budeme všichni společně těšit na bohoslužbu, která bude zakončena prosbou o požehnání nejen pro celé naše společenství, ale i pro naše blízké, kteří jeho součástí zatím nejsou. Přejeme si, aby nás na naší cestě i v roce 2018 provázel náš Bůh nejen svým požehnáním, ale i ochranou, díky které budeme žít v pokoji a radostném očekávání na návrat našeho Pána a Spasitele, Ježíše Krista.

Těším se, že se s vámi 6. ledna uvidím a že spolu prožijeme další dotek Boží přízně.

Vlastík Fürst

Tento článek si můžete přečíst na webu CASD Brno - sbor "Střední"
http://brno-stredni.casd.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://brno-stredni.casd.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1786