Nebesa vyprávějí o Boží slávě, o díle jeho rukou mluví obloha.
– Žalm 19,2