Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a já vám dám odpočinout.
– Matouš 11,28