Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.
– Matouš 18,20