Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.
– 1. Petr 5,7