Řídíme se obecnými pravidly shromažďování a zpracovávání osobních údajů. Jména, příjmení, fotografie, audiozáznamy a videozáznamy aj. zde uveřejněné informace používáme pro účely prezentace Církve adventistů s.d., především na těchto webových stránkách a dalších oficiálních informačních kanálech sboru. Snažíme se chovat korektně, transparentně a odpovědně – v případě dotazů nebo připomínek nás neváhejte kontaktovat.