Bohoslužba

je naše odpověď na to, co pro nás dělá náš Stvořitel. Jsme mu vděční za náš život, stejně tak i za možnost žít jednou věčně v Jeho nebeském království.

Proto se scházíme, abychom

  • děkovali za vše, co nám dává,
  • Ho oslavovali,
  • se sdíleli o svou víru,
  • učili se sloužit potřebným,
  • navzájem si pomáhali a
  • tím vším vytvářeli „duchovní rodinu“.

Pravidelně se scházíme v sobotu,

která je už od počátku života na naší planetě dnem,
v němž chce Bůh lidem dávat zvláštní požehnání.

Sobotní bohoslužba má dvě části

Studijní část

Je to čas, ve kterém v malých studijních skupinách přemýšlíme o tom, co nám Bůh zanechal v Bibli. Věnujeme se lekcím, které jsou připravené vždy na celé čtvrtletí. Své skupinky mají v této době i naše děti, které se učí poznávat biblické příběhy i další moudra, obsažené v Bibli.

9.30 - 10.30

Oslavná část

V tomto čase nejen nasloucháme kázání, které vychází z myšlenek Bible, ale také Boha oslavujeme svými písněmi, modlitbami, dary i sdílením toho, co prožíváme.10.45 - 12.00

Po skončení

dopolední bohoslužby se zájemci schází k nácviku sborového zpěvu. Nepravidelně se také setkává mládež, nebo pořádáme společné obědy a další příjemné akce.

Přehledy a rozpisy ke stažení

Stáhněte si aktulální rozpisy bohoslužeb a dalších aktivit.

Jedenkrát za čtvrtletí společně prožíváme

Slavnost poslední večeře Páně

Je to bohoslužba, během níž si intenzivněji uvědomujeme, že díky Ježíši a Jeho oběti – smrti na kříži – nám mohou být odpuštěny naše hříchy.

Na základě Ježíšových slov prožíváme obřad umývání nohou, který symbolizuje očištění od špíny, kterou do našeho života přináší hřích. Dalším obřadem je „přijímání chleba a vína“, symbolů Ježíšovy oběti. Díky tomuto obřadu prožíváme nové ujištění o tom, že nás Bůh přijímá do své vesmírné rodiny. Domů pak odcházíme i s jistotou, že nám náš Bůh chce i nadále žehnat.

Během roku najdete na našich stránkách pozvánky i na další netradiční bohoslužby

Jak vyplývá z názvu, tato setkání jsou určena hlavně pro studenty a proto probíhají v období zimního a letního semestru vysokých škol. V této době si studenti organizují i setkání v menších skupinách s duchovní, studijní i sportovní tematikou.
​více na stránkách INRIroad
Bohoslužby a také vzdělávací přednášky probíhají většinou mimo naše prostory, ale organizují je členové našeho společenství.
​více na stránkách Atmosféry

Jednou za čas nám připraví bohoslužbu naše děti s pomocí svých učitelů a rodičů.

Jednou v roce dostávají prostor Pathfindeři – děti, které navštěvují schůzky oddílů Pandy a Plejády. Pod oddílem Pandy působí i Kuřátka, což jsou schůzky našich nejmenších.

ADRA je charitativní organizace, jejímž zřizovatelem je naše církev. Jednou v roce prožíváme sobotu vděčnosti za vše, co se této organizaci podařilo udělat pro lidi nejen v naší zemi, ale i v cizině. Součástí je i speciální sbírka pro ADRA.

Naši mladí už léta (desetiletí) připravují speciální setkání pro své vrstevníky nejen z Brna, ale z celé České i Slovenské republiky. Protože se této akce účastní stovky mladých, scházejí se v tento den v pronajatých prostorách.
​více na stránkách Veletržní

Slavnostní bohoslužba, která bývá jednou ročně (na podzim). Tradice sahá do doby, kdy si lidé většinu potravin pěstovali sami a na podzim, po ukončení sklizně, přinášeli její část k oslavě svého Tvůrce a také, aby se podělili s těmi, kdo neměli stejné možnosti.

Většinou první sobotu v roce se scházíme, abychom prosili našeho Stvořitele o ochranu a požehnání pro další rok nejen pro nás a naše rodiny, ale i pro naše okolí. Při této slavnostní bohoslužbě také dostává každý přítomný biblický text, který bereme jako „Boží zaslíbení“ pro další dny.

Další setkání

Během školního roku se ve středu v 18 hodin scházíme ke společným modlitbám, zpěvu a čtení Bible. Hlavním cílem tohoto setkání jsou modlitby za ty, kdo právě prožívají nemoc, ztrátu blízkých nebo podobné problémy.

Během školního roku probíhají setkání, jejichž hlavní náplní je společné tematické studium Bible.

Je určeno pro ty, kteří mají spoustu otázek, na které hledají odpovědi, nebo pro ty, kdo uvažují o křtu a chtějí se na něj dobře připravit.

To je možné po domluvě. Jeho cílem je hledání odpovědí na současné životní strasti i radosti.

Je určeno pro páry, které zvažují svatbu a chtějí se zodpovědně připravit na společný život. Jedná se o šest setkání, na kterých se probírá dvanáct důležitých témat. Pár dostane témata předem, aby se na diskuzi mohl dobře připravit.

Je určen pro ty, kdo mají dar zpěvu a chtějí tímto darem oslavovat Boha a přinášet radost těm, kdo přicházejí na sobotní bohoslužby.