CASD
Oficiální internetové stránky globální Církve adventistů sedmého dne. Církev adventistů v Česko-Slovenské unii žije a pracuje prostřednictvím sborů (organizované společenství jednotlivých věřících) ve třech sdruženích – Českém, Moravskoslezském a Slovenském. Jednoduchou a přehlednou formou jsou adventisté představeni zde.

ATI
Adventistický teologický institut je vzdělávací a teologická instituce Církve adventistů sedmého dne. Připravuje pro duchovenskou práci budoucí kazatele, vzdělává členy církve a věnuje se studiu a bádání především v oblastech biblistiky, adventistické teologie, misiologie a spirituality.

Sobotní škola
Sobotní škola je dlouholetou celosvětovou aktivitou Církve adventistů sedmého dne, která dává příležitost k tomu, aby miliony lidí všech věkových kategorií mohly v křesťanském společenství každé sobotní dopoledne být spolu a učit se o Ježíši Kristu, studovat Bibli a lépe poznávat jeden druhého a svět, ve kterém žijí. Sobotní škola má 4 základní cíle, na které se zaměřuje a ke kterým chce vést všechny účastníky – studium Bible, budování přátelství a dobrých vztahů, sdílení křesťanské víry s okolím, podpora světové misijní práce.

ADRA
ADRA (Adventist Development and Relief Agency) je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. ADRA Česká republika je součástí mezinárodní sítě organizací ADRA, které působí ve více než 130 zemích světa. V ČR pracuje od roku 1992. Posláním ADRA Česká republika je pomáhat lidem, jejichž život nebo majetek je ohrožen, žijí v osamění, chudobě a nouzi nebo jejichž základní lidská práva a svobody nejsou respektovány. Usilujeme o dosažení reálné, pozitivní a udržitelné změny v  životech. Pomáháme lidem bez rozdílu rasy, pohlaví a vyznání. Hodnoty organizace ADRA jsou – vnímavost, respekt, profesionalita, otevřenost a partnerství.

HopeTV
Křesťanská internetová televize HopeTV je mladá rodinná televizní stanice, která je součástí mezinárodní sítě Hope Channel. Vysílá v nepřetržitém provozu 24/7, během kterého nabízí různorodé spektrum pořadů, rozhovorů, seriálů a dokumentů vlastní i zahraniční tvorby. Tvorba HopeTV se orientuje na etická a náboženská témata s cílem nabídnout alternativu k běžné televizní produkci. Značnou část vysílání tvoří pořady zabývající se zdravým a harmonickým životním stylem. Ve vysílání se nezapomíná ani na dětské animované příběhy.​

AWrádio
Na začátku byla vize několika nadšenců vytvořit moderní křesťanské internetové rádio, které by oslovilo především mladé posluchače a nabídlo jim nejnovější křesťanskou muziku doplněnou o inspirující pořady. Vedení Církve adventistů sedmého dne se tento nápad zamlouval a tak za její podpory vzniklo AWrádio – internetové rádio jinak. Roky úspěšného vysílání běžely a na AWrádiu se vystřídaly desítky moderátorů, odvysílaly se kulturní zpravodajství, hudební pořady, rozhovory se známými osobnostmi, dětské pořady, biblické příběhy a hlavně spousta námětů k (nejen) duchovnímu přemýšlení.

Advent-Orion
Nakladatelství Advent-Orion vydává knihy s tematikou zdravotně osvětovou, výchovnou, psychologickou, dětskou a duchovní. Zdravotní edice „New Start“ se zabývá otázkami životního stylu v oblasti prevence a užívání přirozených léčebných prostředků. V edici „Harmonický život“ vycházejí knihy, které nabízejí optimální možnosti fungujících mezilidských vztahů, zejména pak v rodině. Dětem je určena řada knih, které přinášejí dobré rady v oblasti zdraví, ekologie a etiky. Edice „Drama věků“ je zaměřena na duchovní a náboženskou tematiku.

Pathfinder
Organizace zaměřující se na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Pořádá mnoho víkendových akcí, výprav za poznáním, sportovních nebo uměleckých setkání, letních táborů a camporee. Klub Pathfinder sdružuje ty, kteří chtějí žít aktivní a zodpovědný život vůči sobě, druhým lidem, životnímu prostředí i ke Stvořiteli. Cílem spolku je pracovat s dětmi a mládeží, pomoci jim se základní orientací v životě, v získání užitečných a správných návyků, vlastností a dovedností. Na území ČR funguje téměř sto oddílů – v našem sboru jsou to oddíly Pandy (6-12 let) a Plejády (12-16 let), pro naše nejmenší jsou zde Kuřátka (3-6 let).

INRI road
Křesťanská studentská organizace, kterou založila Církev adventistů sedmého dne. Posláním je nabízet věřícím i nevěřícím studentům kolektiv mladých lidí, kterým záleží na vztazích, hledání dobra a lidech kolem sebe. Název INRI road odkazuje na to, že vzorem, cestou a cílem je Ježíš Kristus – touha mít vztah lásky a otevřenosti k lidem kolem sebe, jako měl on. Hlavním cílem je, aby se mladí lidé, především studenti, mohli setkávat s Bohem. Kromě duchovních aktivit INRI road nabízí také prostor pro diskuze o otázkách smyslu života, ale také zábavu, party akce, čajovny a další. Na programu jsou také sportovní, kulturně laděné akce a vzdělávací kurzy, takže si každý přijde na své. Najdete v sedmi univerzitních městech v České a Slovenské republice, samozřejmě i zde v Brně.

Atmosféra
Atmosféra je otevřené společenství nadšených lidí, kteří chtějí růst v osobním, profesním i duchovním životě. Pomáháme ostatním hledat cesty k růstu. Podněcujeme, inspirujeme a obohacujeme – myšlenkami i vlastními zkušenostmi. Zaměřujeme se na leadership, partnerské vztahy a spiritualitu. Vzájemně se podporujeme a chceme předávat to dobré v nás i dalším lidem.