Rádi bychom Vás v co nejhojnějším počtu pozvali na bohoslužbu v sobotu 27. června 2020, kdy náš sbor navštíví bratr Mikuláš Pavlík, předseda Česko-Slovenské unie CASD, spolu s předsedy všech tří sdružení – bratry Vítem Vurstem, Danielem Dobešem a Františkem Kolesárem.

Pamatujte na to, že stále platí povinnost mít na obličeji roušku a použít připravenou desinfekci před vstupem do modlitebny.

Program bohoslužby v sobotu 27. 6. 2020:

Začátek bohoslužby – sobotní školy v 9.30

  • společná píseň a modlitba,
  • sobotní škola – v jedné třídě,
  • sbírka sobotní školy – na misijní účely,
  • společná píseň a modlitba.

Začátek bohoslužby v 10.45

  • oznámení pro sborové společenství,
  • společná píseň a modlitba,
  • sbírka vděčnosti,
  • příběh pro děti,
  • pozdravy a poděkování předsedů,
  • píseň,
  • kázání z Božího slova – bratr Mikuláš Pavlík,
  • společná píseň a modlitba s požehnáním.

Bohoslužba bude přenášena prostřednictvím internetu a Hope TV.

5 minut po skončení dopolední bohoslužby začne krátké členské shromáždění. Prosíme všechny členy sboru Brno – Střední, aby se tohoto setkání zúčastnili.

Pokud dojde ke změně nařízení MZ, budeme sborové společenství včas informovat.

„Hledejte Hospodina, dokud jej můžete nalézt, volejte ho, dokud je nablízku.“

(Izajáš 55,6)

Vlastimil Fürst a Jan Polášek