Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.

Jakub & Anna-Marie oznamují, že se rozhodli společně vstoupit do svazku manželského 13. 7. 2019 v 15 hodin v modlitebně CASD Znojmo, Veselá 158/20.