V úterý 10. 3. 2020 se sešel výbor sboru, aby reagoval na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví z téhož dne. Stát v něm mimo jiné zakázal všechny hromadné akce s účastí nad sto lidí.

Zvažovali jsme několik možností, jak vyhovět tomuto zákazu a přitom se scházet. Po důkladné diskuzi výbor sboru nakonec rozhodl, že s ohledem na zdraví nás všech rušíme sobotní bohoslužby až do odvolání. Slavnost poslední večeře Páně, která měla proběhnout v sobotu 14. března, proběhne v nejbližším možném termínu poté, co stát odvolá svůj zákaz.

Výbor sboru také po důkladném zvážení rozhodl, že v příštích 14. dnech se nebudou konat pravidelné týdenní akce, které probíhají v prostorách našeho sborového domu (schůzky KP, setkání mládeže, akce INRIroad, modlitební skupiny, kurzy Bible, nácvik sborového zpěvu…). I zde je motivací naše společná zodpovědnost za zdraví všech, kteří tyto akce navštěvují. Podle toho, jak se bude situace dál vyvíjet, se rozhodneme, kdy obnovíme naši pravidelnou činnost.

Važme si svého zdraví a i zdraví všech, se kterými se setkáváme, děkujme za ně Bohu. Udělejme také vše, co je v našich silách, abychom si ho uchovali i v této době. Modleme se nejen za naše zdraví, ale i za ty, kteří už onemocněli. Mysleme na spoustu lidí, kteří díky své profesi pomáhají nemocným, osamělým a seniorům a riskují přitom své zdraví. Podobně nesme na modlitbách i armádu dalších lidí, kteří zajišťují chod naší společnosti.

To, že se nemůžeme normálně scházet není příjemné, přesto to nemusí být promarněný čas. Pokud se podíváme na počátky křesťanství i naší církve, lidé se tehdy nejvíce scházeli „po domech“. Tuto dobu můžeme využít k tomu, abychom si vyzkoušeli, jaké to tehdy bylo, a zjistíme, že i tzv. „obýváková sobota“ má své kouzlo. Udělejme si doma rodinnou sobotní bohoslužbu a pozvěme na ni ty, kteří nemají takové možnosti jako my a jsou sami.

Současná situace nemusí narušit naši touhu po chválení Spasitele. Těšme se při ní na okamžik, kdy zákaz pomine a my se budeme opět setkávat nejen na sobotních bohoslužbách, ale i během týdne na menších akcích.

Vlastimil Fürst