Se smutkem, ale s nadějí v srdci oznamujeme, že nás náhle opustila dne 23. 3. 2020 ve věku 90 let s. Sára Pátková.

Rozloučení proběhne v rodinném kruhu.

„Ale já vím, že můj Vykupitel žije a nakonec se postaví nad prachem.“

(Bible)