Chvalte Hospodina, všechny národy, všchni lidé, chvalte ho zpěvem, neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost je věčná! Haleluja. (Žalm 117)

Před nějakým časem jsem potkal kamaráda z dětství, který v současné době žije v Kanadě. Zajímal jsem se o jeho sbor, chtěl jsem vědět, jak probíhá život v jejich sborovém společenství. Do městečka, ve kterém sbor mají, je to od místa jeho bydliště přes 80 kilometrů. Pokud to dovolí povětrnostní podmínky, schází se pravidelně každou sobotu celkem 60 členů a asi 20 přátel a dětí. Jedenkrát za měsíc přijíždí do sboru kazatel, ostatní soboty slouží místnímu sboru laici. Přes týden se sejdou jen výjimečně, samozřejmě si mezi sebou telefonují a využívají každé příležitosti různých oslav k setkání. Trochu si posteskl, když mi říkal: „Ani nevíte, co máte, když každou sobotu máte mezi sebou kazatele a skoro každý den, pokud si uděláte čas, se můžete zúčastnit ve sborovém společenství nějaké aktivity.“ Občas si na něj vzpomenu. Bývá to hlavně když v našem sboru prožíváme zvláštní – radostné soboty.

A takovou sobotou byla určitě sobota 26. ledna 2019. Jako obvykle jsme probírali úkol sobotní školy ve třídách. Po krátké přestávce jsme slyšeli hudební číslo, příběh pro děti a píseň mládeže.

Jsme rádi, že jsme jako sbor Brno – Střední mohli být svědky vítání nových členů do sborového společenství. Vítali jsme:

  • Lucii Balcarovou, která se rozhodla začít nový život s Ježíšem Kristem formou křtu, který proběhl v pátek 25. 1. 2019;
  • manžele Danu a Jana Lauterbachovy, kteří k nám do sboru přechází ze sboru Brno – Olomoucká;
  • Stanislava Reifa, který k nám do sboru také přechází ze sboru Brno – Olomoucká.

Slyšeli jsme kázání z Božího slova, které pro nás na téma „Větší než naše srdce“ připravil studentský kazatel Martin Turčan. Společně jsme chválili našeho Boha také písněmi a modlitbami.

Po bohoslužbě probíhal nácvik sborového zpěvu a jako obvykle se v prostorách sboru vytvořily kroužky diskutujících. Je to zvláštní, krásný pohled na sborové společenství složené z lidí různých věkových kategorií, různých zájmů, které spojuje vztah k Ježíši Kristu. Je dobré, když si s vděčností můžeme uvědomovat neobyčejný dar společenství s lidmi, které spojuje hledání životní cesty.

Jan Polášek

Fotografie: Daniel Polášek