Na podzim jsme jako sborový zpěv naznali, že bychom mohli potěšit svým zpěvem i jiný sbor. Vzhledem k tomu, že v rámci dřívější poptávky bylo aktivní pozvání do Zlína, rozjela se naše auta tam.

Poprvé jsme si – za součinnosti kazatele Vlastíka Fürsta, který měl mluvené slovo – vyzkoušeli i jiné prostředí zpěvu. Lhala bych, kdybych řekla, že jsem nevnímala trému v našich řadách, ale jak se říká – zdravé množství trémy je vždy vítáno. Atmosféra koncertu byla příjemná a v závěru se sál i roztleskal. Rada bych poděkovala všem, kteří se na koncertě podíleli i těm, kteří byli podporou a drželi palce. V neposlední řadě patří díky i našemu Pánu, že nám umožňuje zpívat a oslavovat Ho i touto formou.

V plánu jsou další vystoupení v rozmanitých koutech naší země. Pevně věřím, že zpěvákům nedojde nadšení a radost ze zpívání a hudebníkům čas k nazkoušení partitur.

Libika

Fotografie: Daniel Polášek