Počas prvého víkendu INRI Bible 2. – 4. 11. 2018 sme sa nechali vtiahnuť do prvých kapitol knihy Skutky apoštolov. Sledovali sme ako vznikala prvá cirkev, kto ju tvoril, ako sa jej členovia správali k sebe navzájom a k ľuďom mimo ich spoločenstvo, ako boli zorganizovaní, ako sa rozhodovali, aké problémy riešili … a nevyhli sme sa ani porovnávaniu prvej cirkvi s tou dnešnou. Pôsobí aj medzi nami Duch Svätý? Ako sa jeho pôsobenie prejavuje? Je Ježišovo zmŕtvychvstanie základom našej viery? Veríme ešte v skorý druhý príchod Ježiša? Čo ohrozuje dnešnú cirkev? Sme spoločenstvom, ktoré sa spolu stretáva, modlí sa a pomáha si? Počúvame viac Boha ako ľudí? Za čo sa dnes potrebujeme modliť? Ako sa pozeráme na zázraky uzdravenia? … Tieto a mnohé ďalšie otázky sa nám počas víkendu vynárali v mysli. Mali sme možnosť sa o nich rozprávať v skupinkách a niektoré z nich aj položiť rečníkom, ktorý nás danými kapitolami previedli. Tento víkend to bol Martin Turčan, Marek Harastej, Oldřich Svoboda a Jozef Kučera.

Celý víkend sa, už tradične, uskutočnil na farme manželov Cichých ve Svatobořicích. Zišlo sa nás tam okolo 70 a okrem chvíľ, ktoré sme strávili samotným štúdiom knihy Skutky apoštolov sme mali dosť času aj jeden na druhého. Tento čas sme trávili rozhovormi, prechádzkou, deskovkami alebo pozeraním filmu o Pavlovi. V sobotu večer sme sa inovatívnym spôsobom vžili do príbehu prvých kresťanov počas večernej hry, keď sme mali príležitosť zistiť, aké to je byť prenasledovaný alebo niekoho prenasledovať. O to, aby všetko fungovalo sa tento krát starala mládež z Olomouca. Sme im vďačný za piesne, zamyslenia a tiež za prípravu jedla, jeho vydávanie a následné upratovanie.

7. – 9. decembra sme sa opäť stretli na farme manželov Cichých ve Svatobořicích na bonusovej víkendovke. Celý víkend sa mal niesť témou duchovných darov, ktoré dnes vyvolávajú mnohé diskusie. Pre niektorých jednotlivcov alebo celé spoločenstvá veriacich sú duchovné dary základným prejavom ich viery a niektorí veriaci sa nad nimi naopak takmer nezamýšľajú. Aj kvôli rôznorodosti názorov sme prichádzali s otázkou, ako nájsť vyvážený pohľad, ktorý bude vychádzať z Biblie a nie z našich predstáv.

Zišlo sa nás približne 30 a atmosféra bola veľmi komorná a otvorená. Každý mohol pridať ruku k dielu a pomôcť k tomu, aby všetko bezproblémovo prebehlo. A tak sme všetci spolu počúvali jednotlivé prednášky a diskutovali o nich, spievali, ale aj pripravovali raňajky či upratovali chatu. Poobedie sme strávili prechádzkou cez miestne vinice a večer sme hrali hry, pri ktorých sme si užili kopec srandy. Cez víkend sme boli vďačný aj za dobré jedlo či zmrzlinu 🙂

Témou duchovných darov nás previedol Marek a Tomáš Harastej, Marek Majtán, Olda Svoboda a Honza Havelka. Po prečítaní textov, ktoré sa ich priamo týkajú, sme spoločne uvažovali nad tým, kto a od koho duchovný dar dostáva, k čomu má slúžiť, kedy ho dostane, aký je rozdiel medzi duchovným darom, talentom a snahou človeka, či duchovný dar máme na celý život alebo len v konkrétnej situácií… Detailnejšie sme sa rozprávali o dare jazykov, uzdravovania a proroctva. Bol priestor aj na zodpovedanie mnohých otázok, ktoré nás napadali a na zdieľanie sa so skúsenosťami či zážitkami, ktoré sme my alebo naši priatelia mali.

Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavého a podnetného, ale prichádzajú stále nové otázky, a tak nám neostáva nič iné, ako pokračovať v premýšľaní, čítaní Biblie a modlení sa aj doma.

Tretiu víkendovku zo série INRI Bible Skutky apoštolov sme opäť strávili v príjemnom prostredí Svatoboříc. Tentokrát sme mali príležitosť sledovať dobrodružné cestovanie Pavla a jeho spolupracovníkov po Ázií a Európe počas jeho 2. a 3. misijnej cesty. Udalosťami 15. až 21. kapitoly Skutkov nás sprevádzal Martin Turčan, Marek Majtán a Vítek Chán. Premýšľali sme o tom, čo mali dodržovať kresťania z pohanov a na čo kladieme dôraz my. Pozorovali sme ako Pavlova misijná práca prebiehala, ako sa približoval k ľuďom z rôzneho prostredia, čím sa živil, ako ho Boh viedol, povzbudzoval a varoval. Dôvera Bohu, úspech aj neúspech, bitky, väzenie, zázraky, priatelia aj nepriatelia, cestovanie, práca, krsty … toto všetko bolo súčasťou života Pavla, ktorý ho naplno venoval zvestovaniu dobrej správy o Bohu, ktorému veril.

Tento víkend bolo počasie neveselé a zamračené, a tak sa na prechádzku vybrali len niektorí odvážlivci. O to viac času bolo na rozhovory, stolové hry či oddych. Tentokrát sme si zažili o niečo viac hudby ako väčšinou, pretože okrem spievania spoločných piesni sme sa v sobotu večer započúvali aj do autorských piesní Michala Ševčíka, ktorého sme mohli viac spoznať aj vďaka moderovanému rozhovoru, ktorý viedla Lenka Havelková.

Aby všetko dobre fungovalo, tak bolo potrebné zapojenie mnohých ľudí, a tak ďakujeme tým, ktorí všetko dopredu plánovali, varili v kuchyni, umývali riad, uvádzali, hrali pri spoločnom spievaní alebo pomohli s čím bolo treba.

Posledný zo štvorice víkendov INRI Bible Skutky apoštolov sa uskutočnil 3. až 5. 5. 2019. Zišlo sa nás o trochu menej, ako na predošlých víkendoch, takže atmosféra bola o to komornejšia. V piatok sme začali pozeraním filmu Apoštol Pavel. Boli sme vtiahnutý do udalostí v Ríme v závere Pavlovho života, čo bolo témou nášho premýšľania počas celého víkendu. V 22. až 28. kapitole Skutkov sme čítali o tom, ako bol Pavol uväznený, ako sa obhajoval pred židovskou veľradou, rímskymi panovníkmi a ako bol poslaný do Ríma, kde mal byť súdený samotným cisárom. Príbehom týchto kapitol nás previedol Marek Majtán, Tomáš Harastej a Marek Harastej, ktorý nám pripravili aj podnetné otázky do skupiniek a snažili sa zodpovedať naše otázky. Bolo zaujímavé premýšľať o motivácií rímskych miestodržiteľov k tomu, aby nechali Pavla vo väzbe, o podobnosti Pavlovho a Ježišovho súdneho procesu a aj o Pavlovom prístupe a konaní.

Tak ako zvyčajne, bol aj tento víkend popretkávaný rozhovormi a večernými spoločenskými hrami. Sobotné odpoludnie sme strávili prechádzkou do záhrad pri zámku v Miloticiach. O hladký priebeh víkendu sa tentokrát starali účastníci z Brna a za pomoc s varením ďakujeme aj Irenke Palmeovej. Aj posledný zo série víkendov INRI Bible Skutky sa uskutočnil v zrube manželov Cichých. Ďakujeme im nielen za možnosť stretávať sa tam, ale aj za ich priateľský prístup a veľkú starostlivosť o nás.

Lenka Lindtnerová / fotografie Lenka Michálková, Bedřich Bolf