Sobotního výletu 18. května 2019 se účastnili členové a návštěvníci sboru v počtu 16-ti jedinců, všichni mladí, pravda že někteří z nás již jen duchem.

Start i cíl byl na parkovišti v Klentnici, trasa vedla po modré trase naučné stezky pod Děvínem směrem ke zřícenině hradu Děvičky. Krásně se nám šlo kolem Obory, skalních útvarů Trůn a Velký špunt na křižovatku cest Nad soutěskou, dále širokou lesní cestou kolem pomníčku knížecího hajného Franze Ludwiczka a jeho rodiny až na hradní zříceninu. Zde jsme našli ta nejhezčí „panoramata“ z celého výletu.

Vraceli jsme se po červené trase, tzv. Svatojakubskou cestou, pod vrcholem. Na ten si někteří vystoupali a získali tak 360 stupňový výhled po okolí.

Průběžně jsme odpočívali na vyhlídkách a poslední naše srocení jsme si udělali v přístřešku Soutěska, pod rozkvetlým kaštanem. Během závěrečného stoupáníčka směrem ke Klentnici jsme potkali Tarzana, jak dokládá jedna z fotografií.

Pán Bůh nám dopřál nádherné počasí a kontakt s jarní přírodou nám celou cestu maloval úsměvy na tvářích.

V plném počtu, mírně uchození a spokojení jsme se po cca 4 hodinách rozjeli domů. Výlet nás bavil, tak někdy příště AHÓÓÓJ.

P.S.: Lokalita Pálavy nabízí více možných tras. Pro méně zdatné je tu Sirotčí hrádek s parkovištěm pod kopcem a restaurací u parkoviště. Pro „tuláky“ je možný celodenní výlet od Archeologické expozice v Dolních Věstonicích (Věstonická venuše), přes vinohrady a les na hrad Děvičky, dále Svatojakubskou cestou na Sirotčí hrad, Tabulovou Horu a do Mikulova.

František Novotný

Fotografie: František Novotný

Několik zastavení z naší cesty:

Zřícenina kaple Sv. Antonína

Perná okres Břeclav, Jihomoravský kraj, Česko
V roce 1652 byla na tomto starém poutním místě postavena kaple sv. Antonína Paduánského a sv. Pankráce jako poděkování za velkou úrodu vína. Kaple byla zrušena roku 1786 v josefínské éře a socha sv. Antonína byla převezena roku 1923 do kostela v Perné. Z kaple se dochovaly 6 m vysoký a 27,5 m dlouhý obezděný kamenný val.

Skalní útvar Trůn

Klentnice okres Břeclav, Jihomoravský kraj, Česko
Trůn je považován za nejkrásnější skalní útvar Pavlovských vrchů a je přístupný horolezcům v určité části roku dané provozním řádem. Ve vrcholové části uvidíte několik věžiček. Celoročně je přístupné jeho úpatí, kudy vás povede modře značená turistická cesta, která začíná na rozcestí za Klentnicí a končí pod skálou Martinkou.

Skalní útvar Velký špunt

Klentnice okres Břeclav, Jihomoravský kraj, Česko
Zde na skalní stěně zpozorujete výrazný tektonický zlom, vzniklý prasknutím vápencové horniny při horotvorných pohybech. Tektonickým pohybům vděčí za svůj vznik i přírodní útvar Velký špunt. Jedná se o obrovský balvan, který se uvolnil z horní hrany skály a vklínil se do skalní rozsedliny mezi oddělený Obří kámen a stěnou Martinky.

Zřícenina hradu Děvičky

Pavlov okres Břeclav, Jihomoravský kraj, Česko
Dnes mohutná zřícenina, odkud se nabízí krásný výhled do celého okolí, byla založena kolem roku 1222. Hrad sloužil k ochraně zemské cesty z Rakouska do vnitrozemí a byl nazýván Dewiczky. Po kolonizaci německým obyvatelstvem byl později známý jako Maidberg nebo Maidenburg. Ještě na konci 18. století na hradě žil hlídač, po jeho smrti byl zcela opuštěn. Na místo se dostanete po celý rok. Vede sem několik turistických značených tras.

Vyhlídka Děvín

Pavlov okres Břeclav, Jihomoravský kraj, Česko

Přístřešek Soutěska

Pavlov okres Břeclav, Jihomoravský kraj, Česko