Když mladí dají hlavy a schopnosti dohromady, vyjde z toho vždy něco zajímavého, kreativního a smysluplného. Nejinak tomu bylo ke Dni dětí. Mládež se chopila příležitosti připravit odpoledne plné aktivit. Formou her, soutěží a různých úkolů představila nejmenším kamarádům děti Bible. Povídalo se o Mojžíšovi, Josefovi, Davidovi, Joašovi, o holčičce – služebné od Námana, nebo také o pánu Ježíši. Celkově potom za splněné úkoly na různých stanovištích děti vyluštily verš Marek 10,14:

„Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží.“

Ujistilo to nejenom je, ale rovněž nás starší v tom, že jsme Božími dětmi a že se o nás Pán Bůh stará, stejně jako byl se zmíněnými dětmi z Bible. Připravuje nám Nebeské království, do kterého se už všichni společně těšíme.

Dan(iEL)ka