Letošní akademický rok byl pro brněnské INRIroad charakteristický větším počtem studentských bohoslužeb než dosavadní roky. Namísto klasického počtu devíti studentských bohoslužeb jsme jich letos uspořádali patnáct. Témata byla pestrá – od osobní duchovnosti přes česku reformaci až po „modlitbu za vládce“.

Jsme vděčni jedenácti kazatelům, kteří k nám letos mluvili. Jsme také vděčni všem mladým lidem, kteří se na studentských podělili se svou životní zkušeností. Jsme vděční i pomocným rukám, které ochotně připravovali občerstvení a také muzikantům a zpěvákům i dalším, kteří se do letošních studentských zapájeli. Náš dík patří Pánu Bohu za náboženskou svobodu a možnost setkávat i za jeho ochranu každého z nás během tohoto období. Na poslední studentské bohoslužbě se s námi rozloučil náš stávající studentský kazatel (Martin Turčan), který s námi prožil poslední tři sezony, na něž bude jistě s láskou vzpomínat, a přivítali jsme nového (Toma Harasteje), který s námi ještě určitě leccos zažije.

Kromě studentských bohoslužeb běžely letos i skupinky – skupinka studia Bible a také modlitebně-sdílecí skupinka, za které jsme vděčni Davčovi Ševčíkovi a Lence Lindtnerové. Krom toho zde byla i možnost účastnit se pravidelných florbalů, pátečních setkání mládeže a někdy i společných snídaní, za které je třeba poděkovat především Lence Michálkové. Dobrou příležitostí potkávat se s přáteli z jiných INRI měst bylo letos i společné studium knihy Skutků, ke kterému jsme se sešli na pěti víkendových setkáních ve Svatobořicích. Zapomenout není třeba ani na jednorázové aktivity, jakou byla především předvánoční návštěva domova důchodců s písněmi a slovem výborně naplánovaná Magdou Jarošovou.

Další akademický rok je tedy za námi… Můžeme se těšit na léto, ať už ho prožijeme na svých vlastních dovolených nebo na brigádách nebo na společných akcích, jakou bude například INRI Bible na Sázavě s Jiřím Moskalou. Ať je toto léto požehnané, a ať je nová sezona pro nás novou a lepší zkušeností s Pánem Bohem!

Martin Turčan

Fotografie: Daniel Polášek