„Bůh není básník, který potřebuje naše básně, aby nám porozuměl. Bůh je určitě i básník, ale především je Otec. Jako by pěkná slova byla zárukou pěkné modlitby! Důležitost naší modlitby tedy nespočívá ve stylu, který při modlitbě používáme, netkví v pěkných slovech, která vybíráme, ale v tom, co že přebýváme s Ním.“ (podle Eliase Velly)

Tak opět začínáme – stejně jako život rodin s dětmi po prázdninách a dovolených, rozbíhá se na plné obrátky i ten sborový (sborové aktivity, aktivity mládeže, INRI road, Atmosféry…). Hledáme cestu a také oporu v řešení našich každodenních problémů. Na Zemi přibývá lidí, přibývá problémů a starostí… Mnohdy hledáme důvod, co za těmi problémy a starostmi je a kdo za to může. Možná je dobré narazit na dno a mít příležitost se odrazit. Pro možnost nového začátku nebo získání jistoty a sebevědomí je důležité zjištění, že jdu správným směrem.

Zveme Vás na zvláštní setkání, které se koná každou středu v 18 hodin v malém sále v „modlitebně“ na Střední ulici.

Na tomto setkání zpíváme písně, hledáme oporu a ujištění pro sebe a pro ty, kteří potřebují pomoc a nasměrování. Modlíme se a odcházíme obohaceni zamyšlením z Bible. Přicházejí mladí lidé i ti starší. Snažili jsme se přizpůsobit čas setkávání těm, kteří pracují. V minulém období se nás scházelo 7-14. Pokud byste se rozhodli přijít,  jste vítaní a nemusíte mít obavy, že pro Vás nebude místo.

Zveme Vás na modlitební setkání. Přijít může každý, každý je vítán.

Amen, amen pravím vám: Že zač byste koli prosili Otce ve jménu mém, dá vám. Až dosavad za nic jste neprosili ve jménu mém. Prostež, a vezmete, aby radost vaše doplněna byla. (Jan 16:23,24)

Jan Polášek