Prázdninami skončila již čtvrtá sezóna projektu Atmosféra, který v průběhu celého školního roku pořádá různé aktivity pro rozvoj leadershipu, partnerských vztahů i spirituality. Jaká témata provázela Atmosféru v uplynulém období, z čeho máme radost a kdy se můžete těšit na pokračování, s vámi sdílíme právě v tomto článku.

Od počátků projektu Atmosféra Brno se toho změnilo mnoho. Původně malý tým nadšenců převážně ze sboru Střední 10 se proměnil v silnou skupinu spolupracovníků i z řad samotných návštěvníků. Zájem o akce Atmosféry si vyžádal větší prostory v brněnském Impact Hubu. K moderním bohoslužbám (tzv. sobotním Atmosférám) a workshopovým akcím (ZOBům) přibyly i události víkendové (neboli ZOBy na hlubinuAtmovíkendy), a nedílnou součástí aktivit jsou nyní už tradiční celotýdenní přednášky v rámci Mezinárodního týdne manželství.

Co se však ani pro rok 2018/2019 nezměnilo je poslání Atmosféry, která chce pomáhat ostatním hledat cesty k růstu – ať už v jejich duchovním, osobním nebo partnerském životě. Přeje si také budovat otevřené společenství, kde se budou moci cítit dobře věřící i hledající, naši přátelé i lidé zatím neznámí. V neposlední řadě chce posílat dál to dobré, co jsme měli možnost poznat či dostat, a inspirovat k tomu také ostatní.

Témata a myšlenky z roku 2018/2019

Uplynulý rok v Atmosféře se vystřídala čtyři rozdílná stěžejní témata, z kterých vám tu nabídneme jen malou ochutnávku. Můžete však využít podtržené odkazy a na blogu Atmosféry si o nich přečíst mnohem více… 

První čtvrtletí Atmosféry bylo zaměřeno na problematiku změny a nových začátků. Poslechli jsme si např. „Příběh tlusté čáry“ nebo se inspirovali, jak začít „Zítra znovu a jinak“.

Navazující období jsme se intenzivně věnovali péči o naše partnerské vztahy. Důležitou oblastí byla rozdílnost mezi ženami a muži, kde jsme se zabývali tím, jak si vzájemně porozumět i těšit se z vlastní identity. Součástí vztahového období byl také hojně navštěvovaný Mezinárodní týden manželství, který se nesl v tématu „Báječný sex navždy“.

Dále jsme se pustili do těžké sféry rozhodování. Přemýšleli jsme zde o tom, jak vůbec sebrat „Odvahu k rozhodnutí“ nebo jak rozpoznat tu „Správnou trefu“.

Rok jsme zakončili s tématem Síla vlivu, kdy jsme se zabývali tím „Jak mít vliv už od počátku“, ale také jak s ním nakládat a připojit se k výzvě „Pošli to dál“ či se stát rovnou samotným „Nástrojem pozitivní změny“. Zajímavé bylo i nahlédnutí do života leadera, který touží po „Vedení pod nadpřirozeným vlivem“.

Radosti a úspěchy Atmosféry

Velkou radost jsme tento rok prožívali s naším kamarádem a dlouholetým účastníkem akcí Atmosféry Liborem Kynclem. Libor se rozhodl následovat Boha ve svém životě, nechal se v červnu pokřtít a od té doby jej můžeme vídat i s celou rodinkou ve sborovém společenství na Střední. 

Radost máme také ze všech dalších lidí, kteří akce Atmosféry navštěvují. Mnozí z nich jsou navíc ochotní aktivně se zapojit do příprav nebo zvát na události své přátelé. Nesmírně si ceníme pozitivní zpětné vazby či slov díků, které nás utvrzují v tom, že je pro ně Atmosféra obohacující a inspiruje je k proměnám ve svých životech.

Jsme vděční i za úspěšné fungování nových webových stránek Atmosféry, včetně blogu nebo praktického kalendáře akcí. Právě na nich se dozvíte o Atmosféře, jejích hodnotách či plánovaných aktivitách více, a zveme vás proto k jejich prozkoumání.

Start nové sezóny se blíží

Září s sebou přináší pokračování pravidelných akcí Atmosféry, které budeme postupně představovat na webovém kalendáři nebo facebookové stránce. Začínáme pondělním ZOBem 16. 9. od 19:00 a bohoslužbou Atmosféra 28. 9. od 17:00, vždy v Impact Hubu na Cyrilské 7. Rádi se tam s vámi uvidíme…

Zuzka Jančová