Vždycky je lépe dvěma než jednomu. Jestliže jeden upadne, druhý ho zvedne. Trojitý provaz se tak snadno nepřetrhne.

Alice & Ondřej s radostí oznamují, že budou díky lásce a úctě k sobě navzájem s Božím požehnáním oddáni dne 22. 9. 2019 ve 14 hodin.