Milé sestry, milí bratři a přátelé,

máme před sebou jako každý rok možnost zastavit se, děkovat, bilancovat a hledat společně i jako jednotlivci zprávu, která nás posílí pro další dny. Před námi je „Modlitební týden“. Letošní  přednášky nesou název „Boží poselství pro lidi“.

Tento zvláštní týden bude v našem sboru Brno – Střední od 2. do 9. listopadu 2019. Jsou připraveny přednášky na každý den pro dospělé i pro naše děti.

Modlitební týden je o setkání s Bohem a s lidmi. Zveme Vás, abyste si během tohoto zvláštního týdne modliteb a rozjímání vyhradili každý den čas na studium a na modlitby. Je pro nás připraveno požehnání. Naše celosvětová rodina církve se bude tento týden setkávat. Budeme se vzájemně radovat z prožitých okamžiků, povzbuzovat v tom co nás trápí a posilovat v našem očekávání Kristova brzkého návratu.

V našem společenství jsou lidé, kteří prožívají:

 • smutek ze ztráty blízkých a naději ve shledání,
 • očekávání nového člena rodiny,
 • radost z rozhodnutí nových členů pro Krista,
 • nemoc,
 • čas před důležitým rozhodnutím,
 • ztrátu zaměstnání,
 • velké pracovní vytížení,
 • osamnění…

Zastavme se a vnímejme ty, kteří jsou kolem nás.
Můžeme se vzájemně obohatit?
Všichni jsou zváni.

Jan Polášek

Bůh vždy toužil po tom, aby mohl komunikovat se stvořenými bytostmi. Dříve než svět zachvátil hřích, Bůh se osobně setkával a komunikoval s Adamem a Evou v zahradě Eden. Po pádu do hříchu to už nebylo možné, protože hříšní lidé by nesnesli jeho svatou přítomnost.

Protože nás Bůh nechtěl opustit, připravil další způsob, jak svému lidu předávat své rady, varování, pokárání a poselství lásky – prostřednictvím prorockého daru. Boží proroci jsou velmi důležití:

„Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům.“
(Am 3,7)

Téma tohoto týdne modliteb zní „Boží poselství pro lidi“. V průběhu tohoto týdne budeme přemýšlet nad řadou důležitých otázek, které se týkají jedinečného daru proroctví:

 • Proč Bůh posílal svoje proroky?
 • Jaké jsou znaky pravého proroka?
 • Jak bychom měli vykládat prorocké slovo?

Autoři Marcos a Claudia Blanco nás v důkladně promyšlených a inspirujících přednáškách povedou k přemýšlení o těchto důležitých otázkách. Závěrečná přednáška s názvem „Prorok pro lid doby konce“ je výběrem z knihy Ellen Whiteové. Je v ní zdůrazněno, že Bible je jediným pravidlem a kritériem víry a praktického života.

Ted Wilson,
předseda Generální konference Církve adventistů sedmého dne