V sobotu 21. září 2019 jsme prožili nevšední bohoslužbu, protože v našem sboru opět proběhla Slavnost poslední večeře Páně.

Přivítal nás Petr Pražan, který vedl první část bohoslužby. V ní nás Tomáš Pokorný provedl lekcí sobotní školy s názvem „Milovat milosrdenství“. Přemýšleli jsme o tom, jak pomáhat druhým, a neprožívat přitom syndrom vyhoření. Připomněli jsme si, že díky Boží milosti jsme se mohli vyrovnat s naší minulostí a naděje na věčnost nám dává odvahu dělit se s druhými o dary, které nám dává náš Stvořitel.

Ve druhé části slavnostní bohoslužby jsme popřáli Boží požehnání novomanželům Aleně a Danovi Poláškovým a předali jsme jim dar za naše sborové společenství.

Přítomní se také mohli seznámit s tvůrci sborového webu. Na pódium jsme pozvali Martina Moučku a Dana Poláška, kteří v uplynulých měsících vytvářeli zcela nové internetové stránky sboru Brno – Střední. Věříme, že se líbí i vám.
Snad jsme udělali radost i vám, kteří sledujete přenosy našich sobotních bohoslužeb, tím, že jsme vám představili Šimona Pokorného, Dana Svobodu a Aleše Michálka, kteří tyto přenosy zajišťují. I jim patří náš dík stejně jako tvůrcům těchto webových stránek.

Po děkovné části nás Petr Bielesch pozval „ke stolu Páně“. Kázání měl místní kazatel Vlastimil Fürst. Společně jsme se zamýšleli nad tím, jak nás uvědomění naší hříšnosti a ochota vyznat své hříchy osvobozuje od naší minulosti a dává nám možnost podívat se s nadějí a odvahou do budoucna.

S radostí jsme pak prožívali „obřad umývání nohou“, během kterého z nás Ježíš smýval naši minulost. Tyto pocity v nás ještě zesílily během písně „Bože, dej mi znát, jsem-li spásy tvé hoden“, kterou zazpívala Čita (Milena Čechová).

V poslední části jsme přijímali chléb a kalich, symboly Ježíšovy oběti, kterou za nás vytrpěl na golgotském kříži.

Domů jsme se rozcházeli poté, co zazněly texty, kterými bylo vyprošováno Boží požehnání už v biblických dobách.

Těšíme se na další „Slavnost poslední večeře Páně“, kterou v našem sborovém společenství prožijeme už v sobotu 14. prosince. Těšíme se, že se opět sejdeme „u stolu Páně“ nejen s naším Spasitelem, ale i s tebou.

Vlastík Fürst

Fotografie: Daniel Polášek