Když se před téměř dvěma tisíci lety začaly slavit Vánoce, nikdo netušil, že si o několik století později lidé začnou předávat dary. Vše ale začalo jako připomínka narození Ježíše Krista. A právě on nám dal ten největší dar – život.

V úterý 3. prosince 2019 se jako studenti INRI měst sejdeme na společné studentské bohoslužbě – přijďte také!