Já jsem vzkříšení a život. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. (Jan 11, 25-26)

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustila Vlasta Hraničková.

Zemřela náhle 30. listopadu 2019 ve věku 94 let.

Rozloučíme se s ní v úterý 10. prosince 2019 ve 12:30 v obřadní síni krematoria města Brna.