4. ledna 2020 jsme měli příležitost ve sborovém společenství jako obvykle chválit Boha. Přesto byla sobota trochu jiná – byla to první sobota v novém roce.

V rámci první části dopolední bohoslužby – sobotní školy – nám Oldřich Svoboda přiblížil téma dalšího čtvrtletí. Aktuálně studujeme velmi zajímavou biblickou knihu Daniel. (O sobotní škole jako prioritním oddělení jste se mohli dočíst v dřívějším článku.)

Po krátké přestávce zazněl poutavý a poučný příběh (nejen) pro děti a také netradiční hudební číslo. Poselstvím z Božího slova nám posloužil domácí kazatel Vlastimil Fürst. Uvažovali jsme nad tím, jak bychom mohli nový rok před námi prožít. Prožít tak, aby byl nejen úspěšný, ale také užitečný…

Netrpělivě jsme čekali na pestrý odpolední program s názvem „Blíž“ – zazněly chvály mládeže, měli jsme příležitost připomenout si některé události uplynulého roku, vyslechnout osobní zkušenost, hudební číslo, sborovou i sólovou píseň…

Nemohlo chybět zamyšlení inspirované Biblí. Osvěžili jsme si s Vlastíkem příběhy několika lidí, kteří se rozhodli být blíž Bohu:

    • David (1.Samuelova 13,13-14; 17,34-37; 17,45-47; 2.Samuelova 12,16-23; Žalm 3) – „V Hospodinu je spása. S tvým lidem je tvoje požehnání.“
    • Enoch (Genesis 5,21-24) – „Chceš být blíž Bohu? Tak nezapomínej, že nemáš zanedbávat svou rodinu.“
    •  Becaleel (Exodus 31,1-6) – „Pokud chceš být Bohu blíž, dělej poctivě svoji práci.“
    • Job (Job 1,20-22) – „Důvěřuj Bohu i ve chvílích nejtěžších ztrát, protože i tehdy je Bůh s tebou.“

Tradiční novoroční sbírka byla tentokrát určena pro potřeby rekonsturce a zakoupení vybavení. V letních měsících 2020 proběhne plánované dokončení celkové rekonstrukce našeho sboru – týkající se především 2. patra, tedy malého sálu, klubovny, čajovny a kuchyňky. Pro usnadnění přístupu na různé aktivity odehrávající se v těchto prostorách bude pořízen výtah. Spolu s těmito pracemi bude MSS rekonstruovat i kazatelský byt. Věříme, že doba provizorních řešení, nedodělků a odkládaných věcí se tak blíží ke konci.

Na slavnostní novoroční bohoslužbě byl pro naše sborové společenství vybrán následující biblický text (který nám náš kazatel Vlastík Fürst už přiblížil v úvaze ZDE):

„Hledejte Hospodina, dokud jej můžete nalézt, volejte ho, dokud je nablízku.“ (Izajáš 55,6)

Speciálně děti pak může dalším rokem provázet zaslíbení:

„Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.“ (Matouš 6,33)

V závěru večera bylo vysloveno požehnání.

Přání našeho kazatele Vlastíka Fürsta do roku 2020 najdete ZDE.

Daniel Polášek

Sobota 4. 1. 2020 – záznam dopolední i odpolední bohoslužby

Dopolední bohoslužba

Novoroční (odpolední) bohoslužba

Fotografie: Daniel Polášek