Nejenom za oddělení diakonie v našem sboru srdečně zvu na pravidelné setkání diakonů v Kroměříži. Téma komunikace je jistě přínosné a zajímavé nejenom pro diakony…

A tak jste vítáni všichni, kteří máte zájem.

Věřím, že toto setkání přinese novou inspiraci pro naši službu druhým.

Za diakonii Renáta Michálková

P.S. Je možné se účastnit třeba jenom části programu.

VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH MSS ZDE

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA AKCI ZDE