V sobotu 18. 1. po dopolední bohoslužbě se konalo v našem sboru již „tradiční“ každoroční „setkání seniorů“. Je potěšující, že také senioři mají touhu se setkávat a vzájemně se sdílet a to nejen na pravidelných dopoledních bohoslužbách.

Celé setkání se neslo v pohodové atmosféře naplněné mimo jiné inspirací z Božího slova, oslavou Boha prostřednictvím písní, sdílením zkušeností a nechyběl také humor a dobrá nálada.

Setkání začalo společným obědem. Jak známo, sdílení se u společného jídla vytváří příjemnou atmosféru a v příjemném duchu se nesl celý další program.

Společný čas byl orámován písněmi a modlitbou. Několik písní zazpívala šikovná děvčata z našeho sboru (slečny Bucková a Svobodová), nechyběla také již tradičně píseň sestry Čechové. Byl také prostor ke společnému zpívání k oslavě našeho Boha za spolehlivého hudebního doprovodu br. Petra Opletala.

Náš kazatel br. Vlastík Fürst nás oslovil texty z Bible, jeho slova byla pro nás povzbuzením. Duchovní část programu obohatila také ses. Jana Zahradníková, která představila Modlitbu ve stáří, kterou napsal Sv. František Saleský (+1622). Modlitba může být přínosná pro ty, na které dopadá tíha stáří, ale také pro ty, kteří se ještě jako staří necítí, ale již dopředu si chtějí vymodlit pomoc pro tuto etapu života. Účastníci byli obdarování kartičkou s textem modlitby.

Dále jsme společně zavzpomínali na předešlá setkání – prezentaci fotografií pro nás připravil Aleš Michálek. O pestrost programu se postarali také další účastníci letošního setkání. Vyslechli jsme část Zjevení Jana v podání sestry Gorčákové. Obdivovali jsme její paměť a krásný přednes s hudebním podkresem br. Opletala.

Jsme rádi, že mezi nás zavítaly ze Zlína sestry Musilová a Slabáková. Podělily se s námi mimo jiné o jejich zkušenosti a radosti z Domova pro seniory, kde nyní obě žijí.

Sestra Krejčiříková nás také seznámila s tím, co jí zaujalo, a inspirovala nás.

Je krásné vidět, že i naši dříve narození členové mají různá obdarování a neváhají nás jimi potěšit.

V druhé polovině setkání nás br. Vlastík Fürst pobavil vtipy židovskými a z prostřední naší církve. Bylo to příjemné humorné osvěžení celého setkání.

Děkujeme všem, kteří letošní setkání připravili, také těm, kteří se zapojili do programu a kuchařkám za dostatek výborného jídla, přípravu prostoru setkání a jeho úklid.

Kéž nás všechny Bůh vede i v dalších dnech, které máme před sebou.

Osobně pro mě čas strávený na setkání seniorů byl významným zastavením, oslavou Pána Boha, inspirací do dalších dní. Odcházela jsem s pocitem vděčnosti za naše společenství a věřím, že to pro každého účastníka byl příjemně strávený čas.

Za oddělení diakonie
Jana Zahradníková

Fotografie: Aleš Michálek