V prvním sobotním únorovém večeru jsme měli možnost se sejít Tváří v tvář Michalu Ševčíkovi. Michal je písničkář, který ve vlastní tvorbě není žádným nováčkem, a tak mohl mluvit o svém vývoji a přerodu z písničkáře o lásce a osobním vnímání světa po autora chval pro společenství. Sdílel se, co pro něj chvály znamenají, jaké druhy chval mu chybí, přál by si je složit a že by třeba v budoucnu i rád nahrál CD sionských písní. Nechyběl ani osobní náhled na službu v jeho profesi lékaře, kde se mu prolíná křesťanství, a spojitost se službou v chválách.

Více nám vysvětlil slovenský cyklus Nalaď se, kde se s mladými na Slovensku učí hudbou a chválami sloužit v církvi, motivoval k tomu stát se „worship leaderem“. Samozřejmostí bylo prokládání hovoru autorskými písněmi, kde nás opakovaně vyzýval ke společnému zpěvu-chválení a v jedné nás dokonce učil dvojhlas. Příjemnost večera potvrdil vytleskaný konkrétní přaný přídavek a pak jsme měli možnost ještě osobně pohovořit nad výtečným občerstvením.

Srdečně tedy zveme na poslední setkání v cyklu Tváří v tvář na společné notě, tentokrát Liboru Koloničnému, a to v sobotu 22. 2. 2020 v 16 hodin na Střední 10.

Veronika