V sobotu 14. března chceme spolu opět prožít Slavnost poslední večeře Páně. Tato bohoslužba nám nabízí možnost získat jistotu Božího odpuštění a jeho nezasloužené milosti, která nám znovuotevírá brány věčného života.

Cílem této slavnosti je také hledání cesty k tomu, abychom byli společenstvím, v němž bude dobře nejen nám, ale i Ježíši, který říká:

„Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“
(Jan 13,34+35)

​Věříme, že každý, kdo přijde s touhou po setkání s Bohem, bude odcházet domů se srdcem naplněným pokojem, radostí a vděčností za vše, co bereme z rukou našeho Stvořitele a Spasitele Ježíše Krista.

Je-li to i Vaše touha, přijďte v sobotu 14. března v 9.30 hodin mezi nás a budeme se radovat společně.

Vlastimil Fürst