Sobota 7. března 2020 je za námi. Dopolední bohoslužba proběhla více méně tradičně – což budeme muset chvíli oželet (více ZDE a ZDE). Po studijní části, kdy jsme měli možnost se ve skupinkách věnovat knize Daniel, konkrétněji 9. kapitole (lekci 10 s názvem „Od pokání k útěše“), následovala část oslavná v režii mládeže. Zamyšlení studentského kazatele Tomáše Harasteje „Jak být Ježíšovým učedníkem“ předcházelo několik písní.

Na závěrečnou modlitbu navázalo krátké sborové shromáždění, na kterém nám vedoucí (příp.zástupci) čtyř oblastí sboru – oddělení osobní služby, diakonie, hospodář a tajemník – přiblížili činnost oddělení, za která mají zodpovědnost v našem společenství – za uplynulý kalendářní rok 2019. Zprávy jednotlivých vedoucích byly sborovým shromážděním přijaty a tím byl vyslán signál, že jejich služba má podporu. Ostatním neméně důležitým oddělením byl a bývá věnován prostor v rámci „sobotních okének“ nebo tematických sobot.

Po delší odmlce jsme v modlitebně přivítali bývalého kazatele našeho sboru – Jana Dymáčka. V rámci cestopisného večera přiblížil krásy Arménie a Gruzie spolu s vhledem do historického pozadí této oblasti. Velmi zajímavé setkání bylo zakončeno dotazy zvědavých a nadšených návštěvníků.

Těšíme se, až opět budeme mít možnost scházení k podobným „běžným“ bohoslužbám. Do té doby zůstáváme ve spojení alespoň virtuálně, např. prostřenictvím přenosů.

Daniel Polášek

Fotografie: Daniel Polášek