Podle internetových zdrojů se Noci kostelů v Brně zúčastnilo několik církví, které otevřely své objekty na 18 místech. V celé republice bylo do programu Noc kostelů přihlášeno 1157 kostelů a modliteben.

Náš sbor CASD Brno – Střední se do této akce také zapojil a podle pozvánky měl na programu dva body – výstavu a požehnání městu Brnu. Akce byla otevřena pro veřejnost od 18.00 do 21.00 hod.

Výstava se týkala sobotní školy. Konkrétně zde byla představena hlavní pomůcka, která se používá pro studium v rámci Sobotní školy. Prezentována zde byla pomůcka ke studiu Bible od roku 1950 až do roku 2020. Do roku 2009 nesla název „Biblické úkoly“ a od roku 2010 po současnost nese název „Průvodce studiem Bible“. Celkem zde bylo vystaveno 140 ks těchto pomůcek.

Byly zde představeny i další publikace: Příběhy Boží milosti; Tu se jim otevřely oči; Příručka pro učitele sobotní školy. Pro zájemce jsem měl připravený Stručný přehled dějin sobotní školy.

Ještě bych zmínil knihy – Pavlovy listy Tesalonickým; Zjevení Janovo a Daniel – které rovněž přispěly k lepšímu pochopení studia daných témat.

Během celé Noci kostelů přišlo asi 15 zájemců. Někteří z nich navšívili výstavu a pak jsem měl možnost s nimi pohovořit a případně odpovědět na jejich dotazy.

Na Noc kostelů přišli také lidé, kteří chtěli informace o dějinách našeho sboru a něco o naší církvi. S těmito zájemci pohovořil kazatel br. Vlastimil Fürst.

Požehnání městu Brnu se nekonalo z organizačních důvodů.

I když přišlo méně návštěvníků oproti jiným rokům z objektivních důvodů, přesto jsem rád, že akce proběhla i v našem sboru a že jsme mohli pohovořit s velmi milými lidmi, kteří projevili zájem.

br. Zdeněk Soviš st.