Sobota 13. června 2020 byla první sobotou (pro nás) po dlouhé době, kdy jsme mohli mít společnou bohoslužbu. Sešlo se nás sice jen něco přes 30, ale byli jsme rádi, že můžeme opět společně chválit našeho Boha písněmi, modlitbou, kázáním z Božího slova.

Protože od 15. června 2020 jsou zrušeny povinné rozestupy 2 metry, můžeme se v sobotu 20. června 2020 setkat při bohoslužbě už v mnohem větším počtu. Stále platí povinnost mít na obličeji roušku a použít připravenou desinfekci před vstupem do modlitebny.

Program bohoslužby v sobotu 20. 6. 2020, začátek v 10.45:

  • společná píseň a modlitba,
  • pozvání do sobotní školy na následující soboty,
  • sbírka vděčnosti,
  • příběh pro děti,
  • kázání z Božího slova – bratr Jakub Chýlek,
  • společná píseň a modlitba.

Bohoslužba bude opět přenášena prostřednictvím internetu.

Pokud dojde ke změně nařízení MZ, budeme sborové společenství včas informovat.

„Hledejte Hospodina, dokud jej můžete nalézt, volejte ho, dokud je nablízku.“

(Izajáš 55,6)

Vlastimil Fürst a Jan Polášek