V tichém zármutku oznamujeme, že nás opustila Magda Škrlová.

Zemřela náhle v neděli 21. června 2020 ve věku 76 let.

Rozloučení proběhne v pátek 26. června 2020 v 11.00 hodin v kapli sv. Michala v Ruské ulici v Bruntále.

Byť se mi dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebudu se báti, protože Ty se mnou jsi.

(Žalm 23:4)