Tento rok jsme začínali studium v sobotní škole knihou „Daniel“ a druhé čtvrtletí jsme se zabývali velmi důležitým tématem „Jak porozumět Bibli„. Ovšem pro známé důvody jsme většinou nebyli osobně v našich sborech, ale sledovali jsme z domácího prostředí výuku přes internet.

Přeji Vám všem hojnost Božího požehnání při probírání našeho vzácného a praktického tématu v tomto třetím čtvrtletí 2020 „Sdílení víry – radost a poslání„.

Zároveň Vám přeji mnoho krásných zkušeností s Bohem a lidmi při sdílení své víry a nechť je to Vaší i mou osobní radostí a posláním zároveň.

Zdeněk Soviš st.

ÚVODNÍK V PDF

WEB SOBOTNÍ ŠKOLY

STUDIJNÍ MATERIÁLY