Se zármutkem v srdci oznamujeme, že nás opustila naše milovaná sestra v Kristu Ježíši Libuše Müllerová.

Zemřela po krátké těžké nemoci dne 26. srpna 2020 ve věku 71 let v naději na shledání a ve víře ve vzkříšení.

Drahá zesnulá bude uložena do rodinného hrobu ve čtvrtek 3. září ve 14:00 hodin v Brně-Židenicích.

Blahoslavení čistého srdce, neboť oni Boha viděti budou.