Milé sestry a bratři, děti a přátelé sboru Brno – Střední,

vzhledem ke zhoršující se situaci je potřebné vnímat nová mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví – platná od 10. 9. 2020 – kterými je nařízena povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách bez ohledu na počet účastníků. To znamená, že toto nařízení platí také pro náš sbor. V oběžníku MSS (viz níže) je vše podrobněji rozepsáno.

S přáním požehnaných dní
Jan Polášek


Oběžník Moravskoslezského sdružení:

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví jsou od dnešního dne (10. 9. 2020) až do odvolání povinné roušky ve všech vnitřních prostorách. Tzn. i při bohoslužbách ve všech našich modlitebnách bez ohledu na počet účastníků. Plné znění mimořádného opatření přikládám v příloze (č. MZDR 15757/2020-33).

Z řady výjimek, na které se nevztahuje povinnost nosit roušku lze pro naše bohoslužby a činnost církve vztáhnout následující:

  • Děti do dvou let věku (Mimořádné opatření č. MZDR 15757/2020-33 bod 2a).
  • Děti a osoby o ně pečující v dětské skupině lze vztáhnout na Dětskou sobotní školu, popř. schůzky Klubu Pathfinder (Mimořádné opatření č. MZDR 15757/2020-33 bod 2b).
  • Zaměstnance a osoby v obdobném postavení po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, je-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby, lze vztáhnout na jednání výborů sborů (Mimořádné opatření č. MZDR 15757/2020-33 bod 2n).
  • Osoby při provádění autorského díla, osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu lze vztáhnout na vystupující a řečníky za kazatelnou (Mimořádné opatření č. MZDR 15757/2020-33 bod 2q).
  • Snoubence v průběhu svatebního obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné (Mimořádné opatření č. MZDR 15757/2020-33 bod 2v).

Nadále platí, že Maximální povolený limit účastníků ve vnitřních prostorách je 500 osob a ve venkovních prostorách 1000 osob (viz minulý dopis – Mimořádné opatření MZČR č. 20588/2020-14). Stále je také doporučena zvýšená hygienická odpovědnost (dezinfekce rukou a prostor, rozestupy, větrání, v případě zdravotních obtíží raději zůstat doma, apod.).

Nošení roušek při bohoslužbách je jistě méně příjemné opatření. Věříme však, že navzdory tomuto opatření budeme jako sborové rodiny nadále fungovat, hledat nové možnosti služby a zároveň budeme příkladem svému okolí.

S přáním Božího pokoje
Daniel Dobeš, Lukáš Jureček, Jaroslav Stejskal


Související dokumenty: