Svůj poslední příspěvek k sobotní škole, který jsem na naše sborové stránky psal někdy na konci června, jsem začal větou, že jsem rád, že mohu sdělit pozitivní informace. Byla to doba, kdy se začaly uvolňovat omezující opatření a blížil se čas plně obnovit sobotní školu.

Nyní jsme v situaci, kdy se opět zhoršuje epidemiologická situace a postupně se zavádějí omezující opatření. Nevíme, jak to bude pokračovat, jak dlouho to bude trvat a jak se to dotkne našich společných bohoslužeb. Je před námi období velké nejistoty, ale nechci toto téma „přiživovat“. Myslím, že v dobách nejistoty máme my jako lidé žijící s Bohem přinášet naději a pozitivní myšlenky. Právě sobotní škola je místo, kde se můžeme společně sdílet, povzbuzovat a šířit naději. Doufejme, že opatření nebudou tak drastická jako na jaře a že se sbory nezavřou. Ale i kdyby ano, tak věřím, že sobotní škola bude v nějaké podobě moci probíhat, ať už on-line, v rodinách nebo malých skupinkách.

Chtěl bych poděkovat všem vám, kteří sobotní školu navštěvujete a přispíváte tak k našemu vzájemnému duchovnímu růstu. Je před námi nové čtvrtletí a s ním i nové téma ke studiu. Toto čtvrtletí se zaměříme na jednu zcela unikátní „školu“. Unikátní je už tím, že do této školy je přijat, každý, kdo chce. Je to totiž Boží škola, která je otevřená pro všechny zájemce. Řídí ji nejkompetentnější ředitel – samotný stvořitel nebe, země i člověka. Učí v ní nejlepší učitel všech dob – Ježíš Kristus. Je mimořádná také širokou paletou učebních a výchovných metod. A právě toto budeme blíže poznávat. Podívejte se na názvy jednotlivých lekcí:

   1. Boží škola v zahradě Eden
   2. Rodina – první škola člověka
   3. Zákon – Boží nástroj výchovy
   4. Biblický pohled na svět
   5. Ježíš jako největší Učitel
   6. Škola milosti a nové naděje
   7. Škola správného uctívání Hospodina
   8. Růst k Božímu obrazu
   9. Církev – Boží škola růstu a poznání
   10. Křesťan, věda a umění
   11. Práce jako nástroj růstu
   12. Sobota – praktická škola Boží lásky
   13. Nebe, výchova a věčné poznávání

Už z nich je zřejmé, že nás čeká zajímavé a praktické studium, o které by bylo škoda se ochudit. Všichni chceme růst v poznání, v lásce, ve víře, ve zbožnosti, v radosti… Jak na to? Co proto můžeme udělat jako jednotlivci i jako církev? Pojďme o tom ve světle Bible přemýšlet, diskutovat, společně hledat a růst. Ať už bude sobotní škola probíhat v jakékoli podobě (budeme pružně reagovat na momentální situaci), věřím, že bude pro nás všechny obohacením, požehnáním a povzbuzením, tak jak tomu vždy v minulosti bylo.

Petr Zahradník