Tuto sobotu – 10. 10. 2020 – je účast na bohoslužbě stále ještě omezena maximálním počtem 100 osob. Pochopitelně zůstávají v platnosti již notoricky známá pravidla – dezinfekce, roušky… Návštěvníci by se také měli zdržovat převážně na místě k sezení a v průběhu bohoslužby nebudeme zpívat písně. Sobotní škola bude probíhat formou společné třídy, kázáním nám poslouží br. J. Černoch.

Přestože v sobotu ještě máme možnost společného setkání, vnímáme důležitost preventivních opatření. Zvažte prosím svůj zdravotní stav a také v případě obav zůstaňte doma, v rodinném kruhu – online přenos bude probíhat jako obvykle. Sobotní požehnání můžeme vnímat a prožívat různými způsoby.

Od 12. do 25. října 2020 je dle usnesení vlády ČR (ze dne 8. října 2020, č. 996) možná účast při bohoslužbě ve vnitřních prostorech staveb omezena na maximálně 10 osob, a to při dodržení všech daných opatření – dezinfekce, roušky, odstup alespoň 2 metry, program bez zpěvu apod.

Vzhledem k rychlému vývoji situace sledujme průběžně měnící se nařízení!

V nejbližších dnech bude vedením sboru zde na webových stránkách článek týkající se dopadů nově vyhlášených opatření na naše společenství, resp. pravidelné a plánované aktivity. Informace budou jako obvykle podloženy oficiálními platnými doporučeními vedení naší církve.

Věříme, že i tato omezení prožijeme jako společenství Ježíše Krista ve víře a naději při zachování zdraví.

Jan Polášek

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. září 2020 č. 958 – vyhlášení nouzového stavu (účinnost od 5. října do 18. října 2020)

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 995 – o přijetí krizového opatření pro tento víkend (účinnost od 9. října do 11. října 2020)

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 996 – o přijetí krizového opatření (účinnost od 12. října do 25. října 2020)

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 997 – o přijetí krizového opatření, týkající se oblasti školství (účinnost od 12. října do 25. října 2020)

DOPIS MSS k nejnovějším opatřením vlády ČR – doporučení sborům (9. října 2020)

DOPIS PŘEDSEDY ČESKO-SLOVENSKÉ UNIE CASD k pandemické situaci (1. října 2020)